Υπολογιστική Φυσική - Μία Πρακτική Εισαγωγή στην Υπολογιστική Φυσική και τον Επιστημονικό Προγραμματισμό

Άδεια

English Version
Creative Commons License (CC BY-NC-ND 3.0 GR)

Το περιεχόμενο του βιβλίου αδειοδοτείται υπό άδεια Creative commons "Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγο Έργο".

Μπορείτε να:

  • μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανείμετε το υλικό με κάθε μέσο και τρόπο
υπό τους ακόλουθους όρους:
  • Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό , με σύνδεσμο της άδειας, και με αναφορά αν έχουν γίνει αλλαγές . Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δημιουργός αποδέχεται το έργο σας ή τη χρήση που εσείς κάνετε.
  • Μη Εμπορική Χρήση — Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς.
  • Μη παραγόμενα — Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, δε μπορείτε να διανείμετε το τροποποιημένο υλικό.
Τα παραπάνω είναι περίληψη της άδειας, της οποίας το πλήρες κείμενο βρίσκεται εδώ.

Το βιβλίο συνοδεύεται από λογισμικό που μπορεί να ανακτηθεί από τη θέση Λογισμικό. Όλο το λογισμικό, εκτός αν το copyright δεν ανήκει στον συγγραφέα, αδειοδοτείται υπό την GNU public license, δείτε www.gnu.org/licenses/. Αυτό αναφέρεται ρητά στο τέλος των αντίστοιχων αρχείων πηγαίου κώδικα.

Creative Commons License (CC BY-NC-ND 3.0 GR)