Υπολογιστική Φυσική

Μία Πρακτική Εισαγωγή στην Υπολογιστική Φυσική και τον Επιστημονικό Προγραμματισμό

Σύνδεσμοι

Σχετικά Μαθήματα

Μαθήματα που έχει διδάξει ο συγγραφέας:

. Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού: 4ο εξάμηνο, ΣΕΜΦΕ (βιντεοδιαλέξεις).
. Υπολογιστική Φυσική I: 7ο εξάμηνο, κατεύθυνση Φυσικού, ΣΕΜΦΕ.
. Υπολογιστική Φυσική II - Μοντελοποίηση: 8ο εξάμηνο, κατεύθυνση Φυσικού, ΣΕΜΦΕ.
. Χρήση Υπολογιστών, 1ο εξάμηνο Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η σελίδα του μαθήματος τώρα είναι εδώ.