Υπολογιστική Φυσική - Μία Πρακτική Εισαγωγή στην Υπολογιστική Φυσική και τον Επιστημονικό Προγραμματισμό

Επικοινωνία

English Version

.Email: konstant@mail.ntua.gr
.Ιστοσελίδα: www.physics.ntua.gr/~konstant

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του συγγραφέα.

Creative Commons License (CC BY-NC-ND 3.0 GR)