Υπολογιστική Φυσική

Μία Πρακτική Εισαγωγή στην Υπολογιστική Φυσική και τον Επιστημονικό Προγραμματισμό

Σύνδεσμοι

Ανακτήσεις

Ανακτήστε το βιβλίο:

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε μορφότυπους pdf, epub, mobi και html. Το βιβλίο δημιουργήθηκε για να διαβάζεται κυρίως στο μορφότυπο pdf, αλλά έχει γίνει προσπάθεια να διαβάζεται ευχάριστα και στους υπόλοιπους μορφότυπους που μπορούν να διαβαστούν από τους περισσότερους e-readers.

.Κατεβάστε το PDF ολόκληρου του βιβλίου.
.Κατεβάστε τα PDF συγκεκριμένων κεφαλαίων.
.Κατεβάστε το σε HTML και διαβάστε το στον φυλλομετρητή σας.
.Κατεβάστε το σε mobi (Kindle). Συμβατό με το Kindle της Amazon.
.Κατεβάστε το σε epub. Συμβατό με άλλους e-readers και με το λογισμικό Calibre.

Τα μορφότυπα epub και mobi μπορούν να μετατραπούν σε άλλους μορφότυπους με τη χρήση του Calibre ebook management suite (προτιμήστε το epub).

Το βιβλίο διατίθεται και στην Αγγλική γλώσσα (in English) από εδώ.

Ανακτήστε το Συνοδευτικό Λογισμικό:

Όλο το λογισμικό που παρουσιάζεται στο βιβλίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο για ανάκτηση και χρήση. Μεταβείτε στη σελίδα Λογισμικό.

Ανακτήστε το Εξώφυλλο:

.Κατεβάστε το εξώφυλλο του βιβλίου.

Επιμέλεια εξώφυλλου Κ.Ν. Αναγνωστόπουλος. Η εικόνα στο εξώφυλλο είναι στιγμιότυπο προσομοίωσης δισδιάστατων εξατικών μεμβράνων της φυσικής χαλαρής ύλης. Η εργασία έγινε με τον Mark J. Bowick. Σχετικό βίντεο βρίσκεται στη θέση http://youtu.be/Erc7Q6YXfLk.