Υπολογιστική Φυσική - Μία Πρακτική Εισαγωγή στην Υπολογιστική Φυσική και τον Επιστημονικό Προγραμματισμό

Υπολογιστική Φυσική - Μία Πρακτική Εισαγωγή στην Υπολογιστική Φυσική και τον Επιστημονικό Προγραμματισμό

English Version
Cover

. Κατεβάστε το pdf (ελεύθερα...)
. Η ιστοσελίδα του βιβλίου στο αποθετήριο «Κάλλιπος»
. Ανακτήσεις σε άλλους μορφότυπους
. Περιεχόμενα
. Το βιβλίο στα Αγγλικά (in English)

Ένα εισαγωγικό βιβλίο στην Υπολογιστική Φυσική και τον Επιστημονικό Προγραμματισμό. Διαθέσιμο ελεύθερα σε πολλούς μορφότυπους για να το μελετήσετε στον υπολογιστή σας, στο tablet σας ή στον e-reader που προτιμάτε.

Το βιβλίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του οποίου οι πόροι προέρχονται κατά το υψηλότερο ποσοστό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και διανέμεται από το ηλεκτρονικό αποθετήριο «Κάλλιπος».

Creative Commons License (CC BY-NC-ND 3.0 GR)