Τομέας Φυσικής

Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
Αρχική Τομέα | Μαθήματα | Εργαστήρια | Προσωπικό | Ανακοινώσεις | Γραμματεία
Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές | Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

"Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές"

     Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»


ΦΕΚ Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμμετέχουν οι Σχολές: (1α)Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (συντονίζουσα Σχολή μέσω του Τομέα Φυσικής), (1β)Μηχανολόγων Μηχανικών. Από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» συμμετέχουν (2α) το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων και (2β) το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής.

Γενικά

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας και την καλλιέργεια, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, της Φυσικής και των Τεχνολογικών της Εφαρμογών που θεραπεύονται από τους συνεργαζόμενους Τομείς των Σχολών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., καθώς και από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» είναι η εμβάθυνση, εξειδίκευση και η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης και μηχανικών στα θέματα της Φυσικής και των Τεχνολογικών της Εφαρμογών και η απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), οι κάτοχοι του οποίου θα είναι κατάλληλοι να εργαστούν στην έρευνα και ανάπτυξη, στην στελέχωση ερευνητικών κέντρων, ακαδημαϊκών μονάδων, ως στελέχη Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και ως στελέχη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι.).

Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» είναι ο συνδυασμός γνώσεων και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής μεθόδων και διαδικασιών μεταξύ της Φυσικής και της Επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού σε μια κοινή βάση, όπου η Φυσική μπορεί να παίξει σοβαρό ρόλο στην επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων. Επίσης στους στόχους του ΔΠΜΣ περιλαμβάνεται η προετοιμασία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για όσους φοιτητές το επιθυμούν και επιλεγούν από τους αντίστοιχους φορείς.

Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών ο σπουδαστής πρέπει να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις τριών υποχρεωτικών μαθημάτων (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι, Κβαντική Μηχανική Ι και Στατιστική Φυσική), καθώς και σε ένα κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, από μια δεξαμενή μαθημάτων που δίνονται στο πρώτο εξάμηνο (Θεωρητική Μηχανική, Αλληλεπίδραση Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών και Ύλης, Πειραματικές Μέθοδοι (Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Οπτοηλεκτρονικής) Ι, Κβαντική Θεωρία Πεδίου Ι). Κατά το δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο σπουδαστής πρέπει να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις ενός υποχρεωτικού μαθήματος (Κβαντική Μηχανική ΙΙ), καθώς και σε τρία κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, από μια δεξαμενή μαθημάτων που δίνονται στο δεύτερο εξάμηνο (Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ, Ραδιοπεριβαλλοντική Ανάλυση, Στοιχειώδη Σωματίδια, Πυρηνική Φυσική, Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής, Φυσική των Λέϊζερ, Πειραματικές Μέθοδοι (Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Οπτοηλεκτρονικής) ΙΙ, Κβαντική Θεωρία Πεδίου ΙΙ, Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Οργανολογία, Πυρηνικοί αντιδραστήρες σύντηξης, Γενική Σχετικότητα).

Εξεταστικό σύστημα

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα αξιολογούνται με τη συμμετοχή τους στο μάθημα, με ασκήσεις και εργασίες που υποχρεούνται να παρουσιάσουν και με τελική εξέταση. Ο βαθμός προκύπτει από όλα τα παραπάνω και όχι μόνο από την τελική εξέταση.

Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η μοναδική πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του ιδρύματος, μέσω του κωδικού ενίσχυσης μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής ΕΜΦΕ, που είναι η συντονίζουσα σχολή του Διατμηματικού Προγράμματος.

Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σε διεθνές επίπεδο, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως Master of Science in Physics και, από την άποψη του προγράμματος Σπουδών, είναι παρόμοιο με αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα ευρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστημίων.

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 15 April, 2016 |Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras