Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Το Προσωπικό του Τομέα Αλφαβητικά και κατά ιδιότητα

English Version
α/α Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα Τηλ. Mail Γραφ.
1 Ε.ΔΙ.Π. (άδεια) 1648 E-mail 220
2 Καθηγητής 3019 E-mail 211
3 Αν. Καθηγητής 1641 E-mail 104
4 Ομ. Καθηγητής 2990 E-mail 105
5 Διοικητικός 3009 E-mail 025
6 Καθηγητής 3710 E-mail 119
7 Ε.ΔΙ.Π. 2975 E-mail 122
8 Ομ. Καθηγητής 3003 E-mail 208
9 Ε.ΔΙ.Π. 3029 E-mail 203
10 Καθηγητής 4453 E-mail 123
11 Αν. Καθηγητής 1481 E-mail 109
12 Αποσπ/νος Δ.Ε. 1681 E-mail 220
13 Ε.Τ.Ε.Π. 3030 E-mail 310
14 Επ. Καθηγήτρια 1079 E-mail 215
15 Ομ. Καθηγητής 3027 E-mail 225
16 Ομ. Καθηγήτρια 3008 E-mail 224
17 Καθηγήτρια 3345 E-mail 113
18 Ομ. Καθηγητής 3041 E-mail 013
19 Ομ. Καθηγητής 3010 E-mail 301
20 Αν. Καθηγητής 2923 E-mail 315
21 Ε.ΔΙ.Π. 3786 E-mail 303A
22 Θύμη Σοφία Ε.ΔΙ.Π. 2981 E-mail 120
23 Καραποστόλη Γεωργία Επ. Καθηγήτρια 3016 E-mail 214
24 Καρκάνης Ηλίας Ε.ΔΙ.Π. 3015 E-mail 120
25 Ομ. Καθηγητής 3005 E-mail 210
26 Καθηγητής 3036 E-mail 318
27 Καθηγητής 3049 E-mail 216
28 Αν. Καθηγητής 3014 E-mail 214
29 Καθηγητής 2990 E-mail 105
30 Επ. Καθηγητής 4447 E-mail 209
31 Καθηγητής 3023 E-mail 313
32 Επ. Καθηγητής 3005 E-mail 210
33 Ε.ΔΙ.Π. 2922 E-mail 011
34 Κυριακόπουλος Ευθύμιος Ομ. Καθηγητής 2980 E-mail 121
35 Αν. Καθηγητής 3053 E-mail 114
36 Ε.ΔΙ.Π. 2950 E-mail 011
37 Ομ. Καθηγήτρια 3028 E-mail 223
38 Ομ. Καθηγητής 2930 E-mail 006
39 Ομ. Καθηγήτρια 2934 E-mail 005
40 Ομ. Καθηγητής 3026 E-mail 205
41 Μανουσέλης Παντελής Ε.ΔΙ.Π. 3620 E-mail 320
42 Ε.ΔΙ.Π. 2988 E-mail 103
43 Καθηγητής 1747 E-mail 218
44 Ε.ΔΙ.Π. 3004 E-mail 122
45 Μοδινός Αντώνιος Ομ. Καθηγητής 2976 E-mail 123
46 Καθηγητής 2992 E-mail 014
47 Παπαδημητρίου Δήμητρα Επ. Καθηγήτρια 3043 E-mail 316
48 Αν. Καθηγητής 3041 E-mail 013
49 Ομ. Καθηγήτρια 3001 E-mail 207
50 Ομ. Καθηγητής 3024 E-mail 303
51 Αν. Καθηγητής (Α) 3045 E-mail 312
52 Ε.ΔΙ.Π. 1682 E-mail 220
53 Ε.Τ.Ε.Π. 3032 E-mail 025
54 Ομ. Καθηγητής 2986 E-mail 107
55 Καθηγητής 3044 E-mail 009
56 Ομ. Καθηγητής 2926 E-mail 013
57 Ομ. Καθηγητής 2931 E-mail 004
58 Διοικ. Προσωπικό 3009 E-mail 025
59 Τικτόπουλος Γεώργιος Ομ. Καθηγητής 3016 E-mail 312
60 Καθηγητής 3047 E-mail 302
61 Καθηγητής 3046 E-mail 311
62 Επ. Καθηγητής 2985 E-mail 020
63 Καθηγητής 2984 E-mail 213
64 Καθηγητής 2929 E-mail 021
65 Καθηγητής 3022 E-mail 314
66 Φίλιππας Αναστάσιος Ομ. Καθηγητής 3017 E-mail 225
67 Ομ. Καθηγητής 3014 E-mail 214
68 Χορμόβας Κωνσταντίνος ΙΔΑΧ 2919 E-mail Y02
69 Ομ. Καθηγητής 2989 E-mail 105
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 13 September, 2020 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras