Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Οι Επιτροπές του Τομέα 2021-2022

English Version

Συντονιστική

Τσουκαλάς, Κόκκορης, Μαυρόματος, Παπαγιάννης, Τσιπολίτης

Προπτυχιακών Σπουδών

Α. Κυρίτσης, Αναγνωστόπουλος, Διακάκη, Κουσουρής, Ράπτης, Τσέτσερης.

Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κόκκορης, Αλεξόπουλος, Γιαννόπαπας, Κούβαρης, Κουτσούμπας, Παπαγιάννης, Τσιπολίτης

Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων

Μανωλάτου, Βελέντζας, Θεοδώνης, Θύμη, Καρκάνης, Κόντος, Κράλλη

Υπολογιστών και Προβολής

Αναγνωστόπουλος, Αλεξόπουλος, Θεοδώνης, Κ. Κυρίτσης, Μεταξάς

Κατανομής Διδακτικού Εργου

Ζεργιώτη, Θύμη, Κουσουρής, Μανωλάτου, Μεταξάς

Εξετάσεων

Θεοδώνης, Δημακοπούλου, Ήργες, Μανουσέλης

Σεμιναρίων

Τσέτσερης, Μεταξάς, Τσιγαρίδας

Αναγνώρισης Μαθημάτων

Κουτσούμπας, Βαρελογιάννης, Καρκάνης, Ράπτης, Τσιγαρίδας

Έρευνας και Οικονομικών

Ήργες, Γεωργακίλας, Γιαννόπαπας, Ζεργιώτη

Κτιρίων και Χώρων

Γεωργακίλας, Δημακοπούλου, Διακάκη, Κράλλη, Παπαγιάννης

Παροχής Υπηρεσιών

Κυρίτσης, Κράλλη

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 5 September, 2019 | Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras