Τομέας Φυσικής

| Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
| Τοποθεσία | Φωτογραφίες | Σύνδεσμοι | Στατιστικά | Συνελεύσεις |
| Προπτυχιακά | Μαθήματα | Εργαστήρια | Διδάσκοντες | Διπλωματικές | Μεταπτυχιακά | Οδηγός Σπουδών |
                            | αλφαβητικά | κατά ιδιότητα | Διευθυντής | Γραμματεία | Επιτροπές | Μόνο για Μέλη |
                                            | Προπτυχιακοί | Μεταπτυχιακοί |
                                                                   | Ερευνητικές Ομάδες | Σεμινάρια | Συνέδρια | Σύνδεσμοι |
                                                                                           | Γενικές | Εργαστηρίων | Επιτηρήσεων |
                                                                                                | Διευθυντής | Γραμματεία | Web Μaster |

Διπλωματικές

English Version

Ο Τομέας Φυσικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών,

παρουσιάζει σε αυτή την σελίδα θέματα για διπλωματικές εργασίες φοιτητών του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης του Φυσικού Εφαρμογών της ΣΕΜΦΕ. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον επιβλέποντα καθηγητή του θέματος που τους ενδιαφέρει

Θέματα Διπλωματικών

Μέλος ΔΕΠ

 1. Ανάπτυξη συστήματος αυτομάτου ελέγχου στο πείραμα ATLAS/CERN
 2. Μελέτη των ανιχνευτών ολίσθησης MDT σε δέσμη δοκιμής
 3. Επίδραση νετρονίων στους ανιχνευτές ολίσθησης MDT
 4. Ηλεκτροστατική μελέτη των ανιχνευτών ολίσθησης MDT
 5. Μέτρηση του χρόνου ζωής του μιονίου με κοσμικά μιόνια
 6. Μελέτη του Χάους σε ηλεκτρονικά κυκλώματα
 7. Μελέτη του ανατολικού-δυτικού φαινομένου των κοσμικών ακτίνων

Αλεξόπουλος Θ.

Τσιπολίτης Γ.

Αναγνωστόπουλος Κ.


 • Εως τέσσερα (4) θέματα από τα ακόλουθα:
 1. Μή συμβατική υπεραγωγιμότητα σε χαμηλοδιάστατα οργανικά μέταλλα
 2. Συνύπαρξη σιδηρομαγνητισμού και υπεραγωγιμότητας.
 3. Μή συμβατικά κύμματα πυκνότητας φορτίου και σπίν.
 4. Θέματα σχετιζόμενα με τη φυσική συγκεκριμένων μετάλλων βαρέων φερμιονίων.
 5. Θέματα σχετιζόμενα με τη φυσική των υπεραγωγών υψηλής θερμοκρασίας.
 6. Οργανικοί σιδηρομαγνήτες
 7. Θεωρητική μελέτη πολυζωνικής υπεραγωγιμότητας στο Διβορίδιο του Μαγνησίου.
 8. Μεταβάσεις τάξεως σχετιζόμενες με αλλαγές της κατεύθυνσης αυθόρμητης μαγνητισης σε συστήματα κυμμάτων πυκνότητας σπίν.

Βαρελογιάννης Γ.

 1. Ανάλυση υλικών με τη μέθοδο της οπισθοσκέδασης Rutherford (2 θέσεις)
 2. Μελέτη της ενεργού διατομής αντιδράσεων με το στατιστικό πρότυπο Hauser-Feshbach (2 Θέσεις)
 3. Ανάλυση πειραματικών δεδομένων πυρηνικών αντιδράσεων αστροφυσικού ενδιαφέροντος (2 Θέσεις)
 4. Ανάπτυξη υποθαλάσσιου φασματόμετρου ακτινοβολίας-γ (2 Θέσεις)
 5. Μελέτη της ενεργού διατομής πυρηνικών αντιδράσεων στα πλαίσια της NRA (Nuclear Reaction Analysis) (2 Θέσεις)
 6. Μέτρση και μελέτη της ενεργού διατομής της αντίδρασης 241Am(n,2n) σε ενέργειες νετρονίων 6-22 MeV (2 Θέσεις)

Βλαστού Ρ

Παπαδόπουλος Κ.

Κόκκορης Μ.

Γαζής Ε.

 1. Ανάπτυξη μικροδομών Πυριτίου με laser για διατάξεις εκπομπής ηλεκτρονίων
 2. Ανάπτυξη σταθμού μικρομηχανικής με Nd:YAG laser
 3. Δημιουργία νανοσωματιδιων Κοβαλτίου/Γραφίτη με φωτοαποδόμηση με laser.

Ζεργιώτη Ιωάννα

 1. Ενοποίηση Aλληλεπιδράσεων των Στοιχειωδών Σωματιδίων.
 2. Eλάττωση Διαστάσεων Ενοποιημένων Θεωριών
 3. Ελάττωση Ελευθέρων Παραμέτρων του Καθιερωμένου Προτύπου
 4. Yπερσυμμετρία-Υπερσυμμετρικό Καθιερωμένο Πρότυπο

Ζουπάνος Γ.

 1. Eightfold Way
 2. Υπερσυμμετρικές Θεωρίες Βαθμίδας
 3. Μαύρες Οπές
 4. Λύσεις instantons σε Yang-Mills Θεωρίες

Κεχαγιάς Α.

 1. Θεωρία πεδίου σε διακριτό χωρόχρονο
 2. Αριθμητική μελέτη της δύναμης μεταξύ των quark
 3. Τοπολογικές λύσεις και εφαρμογές στη Φυσική

Κουτσούμπας Γ.

Λιαροκάπης Ε

 1. Αλληλεπίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας με οφθαλμικούς ιστούς (κερατοειδή), σε συνδυασμό με παράγοντες φωτοευαισθητοποίησης
 2. Μαθηματική προσομοίωση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων της αποδόμησηςκερατοειδούς με δέσμη laser, για βέλτιστη διόρθωση της μυωπίας
 3. Μελέτη της περίθλασης κοντινού πεδίου κατά την αποδόμηση ενδοφακών με δέσμη laser

Μακροπούλου Μ.

 1. Ανάλυση δεδομένων δοκιμών δέσμης προτύπων ανιχνευτών Micromegas
 2. Θέματα σχετικά με μελέτες επίδοσης, προσομοιώσεις λειτουργίας και ανάλυσης δεδομένων ανιχνευτών Micromegas
 3. Μεθοδολογία βαθμονόμησης του ανιχνευτή μιονίων του πειράματος LHC-ATLAS στο CERN
 4. Πειραματική μελέτη απόδοσης ατμοσφαιρικού φθορισμού εκτεταμένων ατμοσφαιρικών καταιγισμών σε πειράματα κοσμικών ακτίνων υπερυψηλών ενεργειών (UHECR)
 5. Βελτιστοποίηση σχεδιασμού φασματογράφου υπεριώδους για εκτεταμένες φασματικές πηγές στο υπεριώδες-εφαρμογή στην περιοχή των UHECR
 6. Ανάπτυξη συστήματος βασιζόμενου σε ενισχυτή Lock-in για μετρήσεις χαμηλού θορύβου (με προοπτική να γίνει εργαστηριακή άσκηση προχωρημένου επιπέδου)
 7. Αναγνώριση και ανάλυση εικόνων συμβολής μέσω προχωρημένων στατιστικών μεθόδων - εφαρμογές σε συστήματα ατμοσφαιρικής επισκόπησης με Doppler Lidar

Μαλτέζος Σ.

 1. Καταγραφή των αιωρούμενων σωματιδίων στο Λεκανοπέδιο Αθηνών με χρήση της Τεχνικής LIDAR
 2. Ανάλυση δορυφορικών μετρήσεων του οπτικού βάθους των αιωρούμενων σωματιδίων στην Ευρωπαϊκή ήπειρο με τη χρήση φασματικών δεδομένων

Παπαγιάννης Α.

 1. Βελτιστοποίηση των Μηχανικών Ιδιοτήτων Πορώδους Πυριτίου για Μικρομηχανικές Εφαρμογές
 2. Προσομοίωση και Χαρακτηρισμός Αιωρούμενων Μικροδομών για Εφαρμογές σε Μικρομηχανικούς Συντονιστές
 3. Πειραματική και Θεωρητική Μελέτη Ημιαγώγιμων Ετεροδομών με Φασματοσκοπία Διαμορφωμένης Φωτοανακλαστικότητας
 4. Μελέτη Νανοκρυσταλλικών Επιστρώσεων και Υπερδομών CdSe/SiO2 με Φασματοσκοπία Διαμορφωμένης Φωτοανακλαστικότητας
 5. Εγκατάσταση Συστήματος Θέρμανσης Υποστρώματος/Επιστρώματος σε Διάταξη Παρασκευής Υλικών
 6. Βελτίωση/Ανάπτυξη Συστήματος Αυτόματου Ελέγχου Φασματοσκοπικής Διάταξης

Παπαδημητρίου Δ.

 1. Μελέτη βαθμονόμησης των ανιχνευτών μιονίων του πειράματος ATLAS με αντιδράσεις Z 0 -> μ+ μ- διασπάσεων.
 2. Μελέτη και αναζήτηση Λεπτοκουάρκς σωματιδίων με το πείραμα ΑΤLAS/LHC.
 3. Mελέτη και αναζήτηση Νέας Φυσικής ( Επιπλέον διαστάσεις ή κατοπτρικά σωματίδια ) στις Υψηλές Ενέργειες.
 4. Μελέτη συστήματος GRID και εφαρμογές .(Υπάρχει συνεργασία με την εταιρεία Αlgosystems SA.)
 5. Συμμετοχή στην κατασκευή και λειτουργία απαριθμητή Cherenkov για την μέτρηση κοσμικής ακτινοβολίας.
 6. Συναρμολόγηση τμήματος του ανιχνευτή RICH/ Cherenkov του πειράματος DELPHI/LEP .
 7. Ανάλυση πειραματικών δεδομένων από το πείραμα DELPHI/LEP για αναζήτηση υπερσυμμετρικών σωματιδίων.
 8. Μελέτη επίδρασης των νετρονίων στους ανιχνευτές μιονίων με πρόγραμμα προσομοίωσης.
 • Σημείωση: Κάθε διπλωματική εργασία μπορεί να γίνει σε συνεργασία από δύο φοιτητές

Παπαδοπούλου Θ.

 1. Μηχανισμοί μοριακής κινητικότητας σε υγροκρυσταλλικά πολυμερή
 2. Αγώγιμα νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά
 3. Σχέση δομής-ιδιοτήτων σε νανοσύνθετα υλικά ελαστικού/πυριτίας
 4. Δύσκαμπτα/εύκαμπτα πολυμερικά πλέγματα (2 θέματα)
 5. Θέματα εκτός ΕΜΠ
  1. Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (Δρ. Θ. Μαυρομούστακος), Θέματα μελέτης ποιότητας τροφίμων και αλληλεπιδράσεων φαρμάκων με τα κέντρα δράσης τους με τεχνικές μαγνητικού πυρηνικού συντονισμού ή/και προσομοιώσεων
  2. Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (Δρ. Ε. Καμμίτσος), Παρασκευή και μελέτη δομής (φασματοσκοπία υπερύθρου) και ηλεκτρικών/διηλεκτρικών ιδιοτήτων ανόργανων-οργανικών υβριδίων
  3. EKEΦΕ Δημόκριτος (Δρ. Γ. Νούνεσης), Μετατροπές φάσης και κρίσιμα φαινόμενα σε υγρούς κρυστάλλους και λιπίδια, Θερμοδυναμικές με βάση τη δομή μελέτες πρωτεϊνών
 6. Θέματα σε άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στα πλαίσια του Προγράμματος Socrates-Erasmus

Πίσσης Π.

 1. Φασματοσκοπικές μετρήσεις υπό υδροστατική πίεση, σε θερμοκρασία υγρού αζώτου
 2. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός φωτοηλεκτροχημικών ηλιακών κυψελίδων
 3. Φασματοσκοπική Μελέτη νανοσυστημάτων

Ράπτης Ι.

 1. Μελέτη της δομής αμόρφων ημιαγωγών υπό συνθήκες μεταβλητής θερμοκρασίας και υδροστατικής πίεσης με χρήση της φασματοσκοπίας Raman
 2. Θερμοκρασιακή εξάρτηση των ταλαντώσεων πλέγματος και μελέτη αναρμονικότητας τεχνολογικών διηλεκτρικών κρυστάλλων σε υψηλές θερμοκρασίες.
 3. Επιταξιακή ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νέων διηλεκτρικών για εφαρμογές στα τρανσίστορ τεχνολογίας CMOS
 4. Μελέτη του νέου υπεραγωγού ΜgB2 και των παραγώγων του Mg1-xAlxB2 με τεχνικές φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (Nuclear Magnetic Resonance, NMR)
 5. Παρασκευή σύνθετων υλικών αποτελούμενων από νανοκρυστάλλους PbS και CdS σε μήτρα γυαλιών πυριτίας (SiO2) με την μέθοδο (Sol-Gel) και οπτικός χαρακτηρισμός τους

Ράπτης Κ.

 1. Γένεση και Μεταφορά Ακτινοβολίας Laser Υπέρυθρου και Μελέτη Φαινομένων Πίεσης Ακτινοβολίας σε Ημιαγωγούς.
 2. Ανάπτυξη Laser Μέσου Υπέρυθρου και Χρήση του σε Εφαρμογές Αποδόμησης.
 3. Ανάπτυξη αναλυτικού μοντέλου για τη μελέτη του φαινομένου της ετεροδιαμόρφωσης φάσης (Cross-Phase-Modulation, XPM) σε φωτονικά δίκτυα τεχνολογίας WDM πολλαπλής προσπέλασης.
 4. Μελέτη και αξιολόγηση σε ένα WDM δίκτυο εναλλακτικών τρόπων διαμόρφωσης οπτικού σήματος οι οποίοι βασίζονται στη μιαδική λογική (Μ-ary logic).
 5. Μοντελοποίηση και αξιολόγηση της επίδρασης του φαινομένου της ?φασματικής συρίκνωσης? spectral narrowing το οποίο προκύπτει από τη διαδοχική τοποθέτηση οπτικών φίλτρων σε WDM αρχιτεκτονικές μεταγωγής.
 6. Μελέτη επίδρασης φαινομένου διασυμβολικής παρεμβολής -crosstalk , σε αρχιτεκτονικές μεταγωγής WDM δικτύων.

Σεραφετινίδης Α.

 1. Πολυσυρματικός ανιχνευτής. Προσομοίωση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 2. Ενοποίηση αλληλεπιδράσεων των στοιχειωδών σωματιδίων.

Τράκας Ν.

 1. Ηλεκτρικά φαινόμενα μνήμης νανοσωματιδίων πυριτίου εντός μήτρας μονωτικού.
 2. Προσομοίωση σε υπολογιστή φαινομένων διάχυσης προσμίξεων κάτω απο συνθήκες μή θερμοδυναμικής ισορροπίας σε πυρίτιο και πυρίτιο κάτω απο ελαστική παραμόρφωση.
 3. Φαινομένου φωταύγειας απο απλές διόδους p+-n πυριτίου
 4. Χαρακτηρισμός χημικώ αισθητήρων

Τσουκαλάς Δ.

 1. Μελέτη σιδηρομαγνητικών υλικών με χρήση υπολογιστή
 2. Φερμιόνια σε διακριτό χωρόχρονο
 3. Αλγόριθμοί Monte Carlo στη Φυσική

Φαράκος Κ.

 1. Σχεδιάση, βελτιστοποίηση ενός mode-locked laser για παράδειγμα παλμών femto second, για μετρολογικές και άλλες εφαρμογές
 2. Μελέτη υλικών (κυρίως holley optical fibers) για εφαρμογή σε συστήματα χτενών οπτικών συχνοτήτων με έμφαση στην υπεριώδη περιοχή
 3. Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων σταθεροποίησης συχνότητας λέιζερ στην ορατή, υπεριώδη και υπέρυθρη περιοχή. (εφαρμογή σε λέιζερ Ndi V04, cw)
 4. O.F.C. & mode-locked lasers για χρήση σε συγχρονισμό επιταχυντικών διατάξεων
 5. Σχεδίαση & ανάπτυξη Οptical Reference Cavities βασιζόμενες σε υλικά Superinvar, ή και sapfire για λειτουργία σε κοντά σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος
 6. Σχεδίαση συστήματος σταθεροποίησης συχνότητας laser με βάση τις τεχνικές PDH Hansch-Guliame. Θεώρηση και μελέτη δυνατότητας εφαρμογής σε πειράματα αναζήτησης κυμάτων βαρύτητας
 7. Σχεδίαση και χρήση συμβολομέτρων τύπου confocal Fabry-Perot optical spectrum analysers και άλλες εφαρμογές

Φωκίτης Ε.

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 11 October, 2011 | Δημιουργός: Δημήτριος Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras