Τομέας Φυσικής

Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
Αρχική Τομέα | Μαθήματα | Εργαστήρια | Προσωπικό | Ανακοινώσεις | Γραμματεία
Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές | Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

"Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές"

     Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδάσκοντες

 


Χειμερινό εξάμηνο 2020-21

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - Ι Μ. Πίσσας Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» E-mail
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Γ. Κουτσούμπας Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Κ. Παρασκευαΐδης Αφυπηρετήσας Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε. Δρης Ομότιμος Καθηγητής , ΕΜΠ E-mail
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ  ΚΑΙ ΥΛΗ Μ. Αναγνωστάκης Αν. Καθηγητής, Σχ. Μηχανολόγων, ΕΜΠ E-mail
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - Ι Ι. Ζεργιώτη Καθηγήτρια, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Β. Ψυχάρης Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
E-mail
E-mail
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Δ. Μητράκος, Επ. Καθηγητής, Σχ. Μηχανολόγων, ΕΜΠ E-mail
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ Ι Γ. Κουτσούμπας Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail

Εαρινό εξάμηνο 2019-20

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΙΙ Γ. Κουτσούμπας Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΙΙ Γ. Φανουράκης Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» E-mail
ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Β. Γιαννόπαπας Αν. Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΡΑΔΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μ. Αναγνωστάκης Αν.  Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
Π. Ρούνη Λέκτορας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
E-mail
E-mail
ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Θ. Γέραλης Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» E-mail
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μ. Κόκκορης Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΠΕΙΡ. ΜΕΘ. ΣΥΜΠ. ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - II Α. Κυρίτσης Αν. Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Ι. Σανάκης Ερευνητής Β΄ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
E-mail
E-mail
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Α. Κεχαγιάς Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΛΕΗΖΕΡ Μ. Μακροπουλου Καθηγήτρια, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Θ. Αλεξοπουλος Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Ε. Γαζής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Μ. Κόκκορης Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Σ. Μαλτέζος Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Γ. Τσιπολιτης Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
E-mail
E-mail
E-mail
E-mail
E-mail
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ε. Χριστοφόρου Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ΕΜΠ E-mail
ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ Δ. Μητράκος, Επ.Καθηγητής Σχ. Μηχανολόγων, ΕΜΠ E-mail
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΙΙ Ε. Φλωράτος Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ E-mail
ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε. Παπαντωνόπουλος Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Μ. Αναγνωστάκης Αν. Καθηγητής, Σχ. Μηχανολόγων, ΕΜΠ E-mail
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Κ. Κουσουρής Επ. Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail

Χειμερινό εξάμηνο 2019-20

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - Ι Μ. Πίσσας Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» E-mail
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Γ. Κουτσούμπας Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Κ. Παρασκευαΐδης Αφυπηρετήσας Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε. Δρης Ομότιμος Καθηγητής , ΕΜΠ E-mail
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ  ΚΑΙ ΥΛΗ Μ. Αναγνωστάκης Αν. Καθηγητής, Σχ. Μηχανολόγων, ΕΜΠ E-mail
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - Ι Ι. Ζεργιώτη Καθηγήτρια, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Β. Ψυχάρης Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
E-mail
E-mail
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Δ. Μητράκος, Επ. Καθηγητής, Σχ. Μηχανολόγων, ΕΜΠ E-mail
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ Ι Γ. Κουτσούμπας Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail

Εαρινό εξάμηνο 2018-19

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΙΙ Γ. Κουτσούμπας Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΙΙ Γ. Φανουράκης Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» E-mail
ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Β. Γιαννόπαπας Αν. Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΡΑΔΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μ. Αναγνωστάκης Αν.  Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
Π. Ρούνη Λέκτορας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
E-mail
E-mail
ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Θ. Γέραλης Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» E-mail
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μ. Κόκκορης Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΠΕΙΡ. ΜΕΘ. ΣΥΜΠ. ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - II Α. Κυρίτσης Αν. Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Ι. Σανάκης Ερευνητής Β΄ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
E-mail
E-mail
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Α. Κεχαγιάς Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΛΕΗΖΕΡ Μ. Μακροπουλου Καθηγήτρια, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Θ. Αλεξοπουλος Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Ε. Γαζής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Μ. Κόκκορης Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Σ. Μαλτέζος Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Γ. Τσιπολιτης Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
E-mail
E-mail
E-mail
E-mail
E-mail
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ε. Χριστοφόρου Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ΕΜΠ
Α. Κτενά Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
E-mail
E-mail
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΙΙ Ν. Ήργες Αν. Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Ε. Φλωράτος Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
E-mail
E-mail
ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε. Παπαντωνόπουλος Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Κ. Κουσουρής Επ. Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail

Χειμερινό εξάμηνο 2018-19

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - Ι Μ. Πίσσας Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» E-mail
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Γ. Κουτσούμπας Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Κ. Παρασκευαΐδης Αφυπηρετήσας Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε. Δρης Ομότιμος Καθηγητής , ΕΜΠ E-mail
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ  ΚΑΙ ΥΛΗ Μ. Αναγνωστάκης Αν. Καθηγητής, Σχ. Μηχανολόγων, ΕΜΠ E-mail
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - Ι Ι. Ζεργιώτη Αν. Καθηγήτρια, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Β. Ψυχάρης Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
E-mail
E-mail
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Α. Νικόγλου, Σχ. Μηχανολόγων, ΕΜΠ E-mail
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ Ι Α. Λαχανάς, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ E-mail

Εαρινό εξάμηνο 2017-18

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΙΙ Γ. Κουτσούμπας Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΙΙ Γ. Φανουράκης Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» E-mail
ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Β. Γιαννόπαπας Αν. Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΡΑΔΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μ. Αναγνωστάκης Αν.  Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
Π. Ρούνη Λέκτορας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
E-mail
E-mail
ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Θ. Γέραλης Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» E-mail
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μ. Κόκκορης Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΠΕΙΡ. ΜΕΘ. ΣΥΜΠ. ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - II Α. Κυρίτσης Αν. Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Ι. Σανάκης Ερευνητής Β΄ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
E-mail
E-mail
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Α. Κεχαγιάς Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΛΕΗΖΕΡ Μ. Μακροπουλου Καθηγήτρια, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Θ. Αλεξοπουλος Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Ε. Γαζής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Μ. Κόκκορης Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Σ. Μαλτέζος Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Γ. Τσιπολιτης Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
E-mail
E-mail
E-mail
E-mail
E-mail
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ε. Χριστοφόρου Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ΕΜΠ E-mail
ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ Α. Νίκογλου Ε.ΔΙ.Π. Σχ. Μηχανολόγων, ΕΜΠ E-mail
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΙΙ Ν. Ήργες Αν. Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ Α. Κεχαγιάς Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Μ. Αναγνωστάκης Αν. Καθηγητής, Σχ. Μηχανολόγων, ΕΜΠ E-mail
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Κ. Κουσουρής Επ. Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail

Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - Ι Μ. Πίσσας Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» E-mail
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Γ. Κουτσούμπας Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Κ. Παρασκευαΐδης  Αφυπηρετήσας Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε. Δρης   Ομότιμος Καθηγητής , ΕΜΠ E-mail
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ  ΚΑΙ ΥΛΗΣ Μ. Αναγνωστάκης Αν. Καθηγητής, Σχ. Μηχανολόγων, ΕΜΠ E-mail
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - Ι
Ι. Ζεργιώτη Αν. Καθηγήτρια, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Β. Ψυχάρης Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
E-mail
E-mail
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Ε. Χίνης † Αν. Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων, ΕΜΠ E-mail
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ Ι Κ. Αναγνωστόπουλος Αν. Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail

Εαρινό εξάμηνο 2015-16

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΙΙ Γ. Κουτσούμπας Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΙΙ Χ. Μάρκου Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» E-mail
ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ. Τσέτσερης Αν. Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μ. Κόκκορης Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Θ. Γέραλης Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» E-mail
ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΛΕΗΖΕΡ Μ. Μακροπουλου Αν. Καθηγήτρια, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι. Μπάκας Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΠΕΙΡ. ΜΕΘ. ΣΥΜΠ. ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - II Α. Κυρίτσης Επίκ.Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Ι. Σανάκης Ερευνητής Β΄ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
E-mail
E-mail
ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Θ. Αλεξοπουλος Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Ε. Γαζής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Μ. Κόκκορης Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Σ. Μαλτέζος Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Γ. Τσιπολιτης Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
E-mail
E-mail
E-mail
E-mail
E-mail
ΡΑΔΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μ. Αναγνωστάκης Αν.  Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
Π. Ρούνη Λέκτορας,, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
E-mail
E-mail
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Ε. Χίνης Αν. Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων, ΕΜΠ E-mail
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ε. Χριστοφόρου Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ΕΜΠ E-mail
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΙΙ Ν. Ήργες Αν. Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ Ε. Χίνης Αν. Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων, ΕΜΠ E-mail

Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - Ι Μ. Πίσσας Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» E-mail
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Γ. Κουτσούμπας Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Κ. Παρασκευαΐδης  Αφυπηρετήσας Αν.  Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε. Δρης   Ομότιμος Καθηγητής , ΕΜΠ E-mail
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ Ι Κ. Αναγνωστόπουλος Αν. Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ E-mail
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ  ΚΑΙ ΥΛΗΣ Μ. Αναγνωστάκης Αν. Καθηγητής, Σχ. Μηχανολόγων, ΕΜΠ E-mail
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - Ι
Ι. Ζεργιώτη Αν. Καθηγήτρια, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ
Β. Ψυχάρης Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
E-mail
E-mail
Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 15 April, 2016 |Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras