ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER

Η Ομάδα ανήκει στο Εργαστήριο Οπτοηλεκτρονικής, Laser και Εφαρμογών τους που εδράζεται στον Τομέα Φυσικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το Εργαστήριο «Οπτοηλεκτρονικής, Laser και Εφαρμογών τους» (LOLA), του ΕΜΠ ιδρύθηκε το 2016 (ΦΕΚ 2407/04-08-2016), ως φυσική μετεξέλιξη της Ερευνητικής Ομάδας «Ανάπτυξης Laser και Εφαρμογών τους», του Τομέα Φυσικής του ΕΜΠ, που μέλη της δραστηριοποιούνται στα σχετικά αντικείμενα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Βασικός στόχος της ερευνητικής ομάδας αρχικά και του εργαστηρίου στη συνέχεια ήταν και είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Ιδρύματος στα γνωστικά αντικείμενα της οπτοηλεκτρονικής, των laser και των γενικότερων εφαρμογών τους.

Η Ομάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογών Laser, μαζί με την Ομάδα Τηλεπησκόπισης Laser (LRSU) και την Ομάδα Μικροεπεξεργασίας Υλικών και Διατάξεων με Laser (GMLM) αποτελούν τις υποομάδες του Εργαστηρίου.

ANTIKEIMENA

Το εργαστήριο εστιάζει τη δραστηριότητά του κυρίως στους παρακάτω τομείς
Red laser

ΑΝΑΠΤΥΞΗ LASER

Aερίων, χημικών, διεγερμένων διμερών, στερεάς κατάστασης


Since 1980...
 • Ανάπτυξη laser αερίων (CO2 , CO, Ar, Kr , F, ατμών H2O, κ.α.)
 • Ανάπτυξη laser στερεάς κατάστασης αντλούμενων με λαμπτήρα φλας (Ruby, Nd:YAG, Ho:YAG, Er:YAG, Υb:YAG, Ho:YLF κ.α.)
 • Ανάπτυξη παλμικού (Q – Switched) laser στερεάς κατάστασης στο μέσο υπέρυθρο (Er:YAG)
 • Ανάπτυξη (δονητικών-περιστροφικών) χημικών laser (HF)
 • Ανάπτυξη αυτό-τερματιζόμενων laser Blumlein (Ν2)
 • Ανάπτυξη συστημάτων laser διπλής δέσμης (HF/Ν2 και CO2/ Ν2)
 • Ανάπτυξη διαφόρων τεχνικών προϊονισμού (στέμματος, ημιαγωγών, σπινθήρων, κλπ.)
 • Ανάπτυξη excimer laser με προϊονισμό ημιαγωγών (ArF, KrF, κ.λπ.)
 • Ανάπτυξη συστημάτων laser στενών παλμών (picosecond, femtosecond)
 • Ανάπτυξη συστημάτων laser υψηλής ισχύος (συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα EUREKA, ELI και HIPER)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER

Στη Βιομηχανία, σε υλικά κ.α.


Since 1980...
 • Αλληλεπίδραση στενών παλμών laser (ns, ps, fs) με νέα τεχνολογικά υλικά
 • Εξαναγκασμένη σκέδαση Raman (SRS) σε στοιχεία υψηλής πίεσης μονού περάσματος (Η2, Η2 + D2, D2) χρησιμοποιώντας laser Nd:YAG ως πηγή διέγερσης
 • Μελέτη ηλεκτρο-οπτικών και οπτικά ενεργών υλικών ( KD*Ρ, LiNbO3, BGO, BSO, κλπ.)
 • Εκτομή (ablation) βιο-πολυμερικών υλικών χρησιμοποιώντας παλμικά laser (CO2, HF, Nd:YAG, Excimer και Er:YAG)
 • Οπτική παγίδευση, οπτικές λαβίδες, τεχνικές βαθμονόμησης
 • Aποστασιόμετρα laser, LIDARS laser
 • Ανιχνευτές laser, photon drag effect, φαινόμενα πίεσης ακτινοβολίας
 • Οπτική δισταθής ισορροπία (Optical bistability)
 • Τεχνικές διηλεκτροφόρησης
 • Οπτικές ίνες και κυματοδηγοί
 • Βιομηχανικές εφαρμογές των laser (κοπή, σήμανση, συγκόλληση, κλπ.)
 • Αλληλεπίδραση των laser με την ύλη: Εφαρμογές στην επεξεργασία επιφανειών και στην ανάπτυξη μικροδομών
 • Εφαρμογές των laser στην πολιτιστική κληρονομιά (καθαρισμός νομισμάτων, αγαλμάτων, πινάκων ζωγραφικής, χαρτιού, βιβλίων κλπ.)
 • Συγκόλληση με laser/ ρομπότ laser
 • Μελέτη της αλληλεπίδρασης των δεσμών laser με υλικά με χρήση τεχνικών όπως SEM, XRF, XRD, RBS, LIBS και AFM

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER

Στη Βιοϊατρική


Since 1980...
 • Εφαρμογές των laser στην ημι-επεμβατική βιοϊατρική (καρδιαγγειακά νοσήματα, οδοντιατρική, δερματολογία και μικροχειρουργική ματιών)
 • Εφαρμογές των laser στη διαγνωστική βιοϊατρική (φθορισμός επαγόμενος από laser - LIF, σύμφωνη οπτική τομογραφία - OCT)
 • Μελέτη φωτοδυναμικής θεραπείας (PDT) in vivo και in silico
 • Μελέτη φωτοθερμικής θεραπείας (PΤT)
 • Εκτομή (ablation) βιολογικών ιστών (ex vivo) και προσομοιωτών ιστών με χρήση laser (UV - VIS - IR )
 • Οπτική παγίδευση, οπτικές λαβίδες, τεχνικές βαθμονόμησης (κυρίως τεχνικές διηλεκτροφόρεσης)
 • Μελέτη της αλληλεπίδρασης των δεσμών laser με βιο-υλικά χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως SEM, LIBS και AFM
 • Χειρισμός και εμβιομηχανικός χαρακτηρισμός κυττάρων και νανοσυστημάτων χορήγησης φαρμάκων
 • Οπτικές λαβίδες και μικροχειρουργική (με χρήση πολλαπλών δεσμών laser)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Τα μέλη της ομάδας έχουν σημαντική συνεισφορά στο εκπαιδευτικό έργο της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. με τη διδασκαλία μεγάλου αριθμού μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, εργαστηριακών ασκήσεων, σεμιναρίων, επίβλεψη διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών, κ.α..
Εξάμηνα Διδασκαλίας
Προπτυχιακές & Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες
Διδακτορικές Διατριβές
Δημοσιεύσεις

ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενδιαφέροντα νέα και σημαντικές ανακοινώσεις

Το 2018, το βραβείο Nobel στη Φυσική απονεμήθηκε "για τις πρωτοποριακές εφευρέσεις στον τομέα της Φυσικής laser" κατά το ήμισυ στον Arthur Ashkin "για τις οπτικές λαβίδες και την εφαρμογή τους στα βιολογικά συστήματα" και το άλλο μισό στον Gérard Mourou και την Donna Strickland από κοινού "για τη μέθοδο δημιουργίας υπερ-βραχέων οπτικών παλμών υψηλής έντασης».

Αυτό μας έδωσε μεγάλη χαρά, μιας και η οπτική παγίδευση είναι ένα ερευνητικό αντικείμενο στο οποίο το εργαστήριό μας υπήρξε πρωτοπόρο στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Link

It's a Medical Physics World!

7 Νεομβρίου 2019

Link
Με χαρά σας προσκαλούμε στην ομιλία του νομπελίστα καθηγητή Gerard Mourou στις 21/5/2019, μιας και το εργαστήριό μας συμμετέχει στην Εθνική Ερευνητική Υποδομή HELLAS-CH. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Η Ιατρική Σχολή και το τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ λειτουργούν για 3η χρονιά ένα νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Νανοϊατρική". Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Φυσικής, Χημείας, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων θετικών επιστημών. Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε εδώ.

Κατά τη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (5/10/19), αποφασίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία, η προσωρινή ένταξη των Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ στην κύρια ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με ρητή αναφορά της Αντιπροσωπείας, ότι σε 12 μήνες το αργότερο ή με την συμπλήρωση της εγγραφής στο ΤΕΕ 100 τουλάχιστον Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ (οποιοσδήποτε όρος πληρωθεί πρώτος), θα ενεργοποιηθούν από το ΤΕΕ οι διαδικασίες για την ίδρυση νέας κύριας ειδικότητας που θα αφορά τους Διπλωματούχους της ΣΕΜΦΕ.

(Μήνυμα του Κοσμήτορα)

Portfolio

Ενδεικτικές φωτογραφίες από το ερευνητικό έργο της ομάδας

Ακτινοβολημένος ενδοφακός

Ακτινοβολημένος ενδοφακός

Οπτική παγίδα

Οπτική παγίδα

Phantom hyperthermia

Phantom hyperthermia

Ακτινοβολημένος ενδοφακός

Ακτινοβολημένος ενδοφακός

Οπτική παγίδα

Οπτική παγίδα

Οπτική παγίδα

Οπτική παγίδα

Phantom

Phantom

Laser HF

Laser HF

Παγίδευση λιποσωματων
Παγίδευση λιποσωματων
Oπτική παγίδα

Οπτική παγίδα

Ακτινοβολημένος ενδοφακός

Ακτινοβόληση ενδοφακού

Ενδοσκοπική χειρουργική

Ενδοσκοπική χειρουργική

Σφαίρα ολοκλήρωσης

Σφαίρα ολοκλήρωσης

Phantom hyperthermia

Phantom hyperthermia

Phantom hyperthermia

Phantom hyperthermia

Οπτική παγίδα

Οπτική παγίδα

Καθαρισμός έργων τέχνης

Καθαρισμός έργων τέχνης

Ακτινοβολημένος ενδοφακός

Ακτινοβόληση ενδοφακού

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ / Y.Δ.


Σεραφετινίδης Α.

ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής

Οπτοηλεκτρονική

Laser και Εφαρμογές τους

Μακροπούλου Μ.

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΟΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ

Ομότιμη Καθηγήτρια

Φυσικός Ιατρικής (εκτός Ιοντιζουσών)

Βιοφωτονική

Εφαρμογές των Laser στη Βιοϊατρική

Καρελιώτης Γ.

ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ph.D.

Φυσικός Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικός Ιατρικής

Μηχανικός Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Medical Laser Safety Officer (MLSO)

Τσιλίκας Γ.

ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας

Οπτοηλεκτρονική

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


Δρακάκη Ε.

ΔΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Επιστημονικός Συνεργάτης

Βιοφωτονική

Φωτοδυναμική θεραπεία

Μπαχάρης Κ.

ΜΠΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Επιστημονικός Συνεργάτης

Βιοφωτονική

Εφαρμογές των Laser στην Οφθαλμολογία

PhD ALUMNI (2005+)


Σπυράτου Ε.

ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΛΙΝΑ

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Επιστημονικός Συνεργάτης

Οπτοηλεκτρονική / Βιοφωτονική

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΔΟΜΝΑ

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Οπτοηλεκτρονική / Βιοφωτονική

ΠΑΠΑΓΙΑΚΟΥΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Βιοφωτονική

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Οπτοηλεκτρονική

Φωτονική
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1

ΒΙΒΛΙΑ

2

ΑΡΘΡΑ

3

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

4

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

SAVE THE DATE

Μερικά ενδιαφέροντα επερχόμενα γεγονότα.
 • 9 Ιουλ. 2021
  EFOMP Online workshop

 • The role of non ionizing and ionizing radiation against COVID-19
 • Link
 • 19-23 Ιουλ. 2021
  OSA Virtual Meeting

 • Imaging and Applied Optics Congress
 • Link
 • 24 Αυγ. 2021
  COMSOL Webinar

 • The Basics of Ray Optics Modeling in 18 Minutes
 • Link
 • 3-7 Οκτ. 2021
  OSA Laser Congress

 • Toronto, Canada
 • Link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΧΑΡΤΗΣ
NTUA map