Το Εργαστήριο «Οπτοηλεκτρονικής, Laser και Εφαρμογών τους» του ΕΜΠ ιδρύθηκε το 2016 (ΦΕΚ 2407/04-08-2016), ως φυσική μετεξέλιξη της Ερευνητικής Ομάδας «Ανάπτυξης Laser και Εφαρμογών τους» του Τομέα Φυσικής του ΕΜΠ, που μέλη της δραστηριοποιούνται στα σχετικά αντικείμενα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Βασικός στόχος της ερευνητικής ομάδας αρχικά και του Εργαστηρίου στη συνέχεια ήταν και είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Ιδρύματος στα γνωστικά αντικείμενα της οπτοηλεκτρονικής, των laser και των γενικότερων εφαρμογών τους.

Η Ομάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογών Laser (OAEL), μαζί με την Ομάδα Τηλεπισκόπησης Laser (LRSU) και την Ομάδα Μικροεπεξεργασίας Υλικών και Διατάξεων με Laser (GMLM) αποτελούν τις υποομάδες του Εργαστηρίου.

ΟΜΑΔΕΣ

ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • OAEL

  Ομάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογών Laser

 • Link
 • LRSU

  Ομάδα Τηλεπισκόπησης Laser

 • Link
 • GMLM
  Ομάδα Μικροεπεξεργασίας Υλικών και Διατάξεων με Laser
 • Link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ
NTUA map