Προσωπικές Ιστοσελίδες Δημήτριος Ε. Μούρμουρας


Οι Μεγάλοι της Ιστορίας

Ηράκλειτος ο Εφέσιος 540-480 πχ

Για την Ιστορία...

όνομα πατρός Βλόσων η Ηράκων η Βλύσων η Ηρακίνος...

άρνηση της βασιλικής του καταγωγής...

ασκητική ζωή...

επηρεασμένος από την Σχολή της Μιλήτου ιδίως του Αναξιμάνδρου....

Σκοτεινός η Αινικτής (Αινιγματοποιός), ονομάζεται έτσι, επειδή είναι τόσο Φωτεινός και Ξεκάθαρος...

Δημοκρατικός.....

το βιβλίο του...
Περί Φύσεως (Συν-παντος /πολιτικής ή ηθικής/θεολογίας), δεν σώθηκε!!!

τι είπε ο Σωκράτης στον Ευριπίδη για το βιβλίο του Ηρακλείτου:
«φασί δ’ Ευριπίδην αυτώ δόντα το Ηρακλείτου σύγγραμμα ερέσθαι “τι δοκει”´; τον δε φάναι “ ά μεν συνήκα, γεναία˙ οίμαι δε και ά μή συνήκα˙ πλήν δηλίου γέ τινος δείται κολυμβυτού».. (Διογ. Λαέρτιος)

δύο τύπων προτάσεις...
1) διαπιστώσεις
2) προτροπές και μερικές μικτές...

Κρατύλος, φανατικός οπαδός και μαθητής του Ηρακλείτου (απ τους λίγους γνωστούς) και δάσκαλος του Σωκράτους...

κακές σχέσεις με τους συμπατριώτες του Εφέσιους

και κάτι ακόμα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας...


Τα Ρητά κατά θέμα

(η αρίθμηση είναι παλαιά, και η κατηγοριοποίηση ομοίως, τα αμφισβητούμενα αποσπάσματα φέρουν την ένδειξή "αα")

Ο ΕΙΣ – Ο ΛΟΓΟΣ – Ο ΞΥΝΟΣ

1. ΤΟΥ ΔΕ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥΔ’ ΕΟΝΤΟΣ ΑΙΕΙ ΑΞΥΝΕΤΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΝ Η ΑΚΟΥΣΑΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ, ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΓΑΡ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΝΔΕ ΑΠΕΙΡΟΙΣΙΝ ΕΟΙΚΑΣΙ ΠΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΙΟΥΤΕΩΝ ΟΚΟΙΩΝ ΕΓΩ ΔΙΗΓΕΥΜΑΙ ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ ΔΙΑΙΡΕΩΝ ΕΚΑΣΤΟΝ ΚΑΙ ΦΡΑΖΩΝ ΟΚΩΣ ΕΧΕΙ, ΤΟΥΣ ΔΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΛΑΝΘΑΝΕΙ ΟΚΟΣΑ ΕΓΕΡΘΕΝΤΕΣ ΠΟΙΟΥΣΙΝ ΟΚΩΣΠΕΡ ΟΚΟΣΑ ΕΥΔΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑΙ.

Ενώ ο Λόγος είναι της αυτής υφής (δηλαδή όπως τον περιγράφω) οι άνθρωποι αποδεικνύονται πάντοτε ανίκανοι να τον αντιληφθούν και προτού τον ακούσουν και αφού τον ακούσουν το πρώτον, Διότι, ενώ γίνονται τα πάντα συμφώνως προς τον Λόγον αυτόν, αυτοί ομοιάζουν προς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πείραν, και όταν έτι λαμβάνουν πείραν λόγων και έργων τοιαύτης υφής, όπως εκείνα τα οποία εγώ εκθέτω, διακρίνων έκαστον κατά την φυσικήν του κατασκευήν και εξηγών πως τούτο έχει, οι άλλοι όμως άνθρωποι αδυνατούν να παρατηρήσουν όσα πράττουν όταν είναι εν εγρηγόρσει, όπως ακριβώς λησμονούν όσα πράττουν κατά τον ύπνον των.

2. ΔΙΟ ΔΕΙ ΕΠΕΣΘΑΙ ΤΩ (ΞΥΝΩ, ΤΟΥΤΕΣΤΙ ΤΩ) ΚΟΙΝΩ, ΞΥΝΟΣ ΓΑΡ Ο ΚΟΙΝΟΣ, ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Δ’ ΕΟΝΤΟΣ ΞΥΝΟΥ ΖΩΟΥΣΙΝ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΩΣ ΙΔΙΑΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΦΡΟΝΗΣΙΝ

Δια τούτο είναι αναγκαίο να ακολουθείται το κοινόν (εις πάντα), δηλαδή το καθολικόν, διότι κοινός σημαίνει καθολικός, αλλ’ αν και ο λόγος είναι κοινός, οι πολλοί ζουν ως να είχον αποκλειστικώς ιδικήν των φρονησην.

41. ΕΙΝΑΙ ΓΑΡ ΕΝ ΤΟ ΣΟΦΟΝ, ΕΠΙΣΤΑΣΘΑΙ ΓΝΩΜΗΝ, ΟΤΕΗ ΕΚΥΒΕΡΝΗΣΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑ ΠΑΝΤΩΝ

114. ΞΥΝ ΝΟΩ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΘΑΙ ΧΡΗ ΤΩ ΞΥΝΩ ΠΑΝΤΩΝ, ΟΚΩΣΠΕΡ ΝΟΜΩ ΠΟΛΙΣ, ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΩΣ, ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΓΑΡ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΕΙΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΟ ΕΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΚΡΑΤΕΙ ΓΑΡ ΤΟΣΟΥΤΟΝ ΟΚΟΣΟΝ ΕΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΚΕΙ ΠΑΣΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΙΝΕΤΑΙ

Αυτοί οι οποίοι ομιλούν ελλόγως πρέπει να βασίζονται εις ότι είναι κοινόν εις πάντα, όπως ακριβώς η πόλις βασίζεται εις τον νόμον και μάλιστα κατά πολύ ισχυρότερον τρόπον, διότι πάντες οι ανθρώπινοι νόμοι τρέφονται υπό του ενός Νόμου, δηλ υπό του Θείου Νόμου, διότι αυτός έχει τόσην δύναμην όσην επιθυμεί και είναι επαρκής διά τα πάντα και προσέτι περισσεύει

72. Ω ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΙΗΝΕΚΩΣ ΟΜΙΛΟΥΣΙ ΛΟΓΩ ΤΩ ΤΑ ΟΛΑ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΙ, ΤΟΥΤΩ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΟΙΣ ΚΑΘ’ ΗΜΕΡΑΝ ΕΓΚΥΡΟΥΣΙ, ΤΑΥΤΑ ΑΥΤΟΙΣ ΞΕΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ

50. ΜΕΝ ΟΥΝ ΦΗΣΙΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ ΔΙΑΙΡΕΤΟΝ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΝ, ΓΕΝΗΤΟΝ ΑΓΕΝΗΤΟΝ, ΘΝΗΤΟΝ ΑΘΑΝΑΤΟΝ, ΛΟΓΟΝ ΑΙΩΝΑ, ΠΑΤΕΡΑ ΥΙΟΝ, ΘΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, « ΟΥΚ ΕΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΚΟΥΣΑΝΤΑΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙΝ ΣΟΦΟΝ ΕΣΤΙ ΕΝ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ»

108. ΟΚΟΣΩΝ ΛΟΓΟΥΣ ΗΚΟΥΣΑ, ΟΥΔΕΙΣ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΣ ΤΟΥΤΟ, ΩΣΤΕ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ ΟΤΙ ΣΟΦΟΝ ΕΣΤΙ ΠΑΝΤΩΝ ΚΕΧΩΡΙΣΜΕΝΟΝ

32. ΕΝ ΤΟ ΣΟΦΟΝ ΜΟΥΝΟΝ ΛΕΓΕΣΘΑΙ ΟΥΚ ΕΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΕΘΕΛΕΙ ΖΗΝΟΣ ΟΝΟΜΑ

52. ΑΙΩΝ ΠΑΙΣ ΕΣΤΙ ΠΑΙΖΩΝ, ΠΕΣΣΕΥΩΝ, ΠΑΙΔΟΣ Η ΒΑΣΙΛΗΙΗ

ΠΟΛΕΜΟΣ- ΕΡΙΣ

53. ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΝ ΠΑΤΗΡ ΕΣΤΙ, ΠΑΝΤΩΝ ΔΕ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΘΕΟΥΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟΥΣ ΔΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΔΟΥΛΟΥΣ ΕΠΟΙΗΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ

80. ΕΙΔΕΝΑΙ ΧΡΗ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΕΟΝΤΑ ΞΥΝΟΝ, ΚΑΙ ΔΙΚΗΝ ΕΡΙΝ, ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤ’ ΕΡΙΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΝ.

πρέπει να ξέρουμε ότι ο πόλεμος είναι κοινό φαινόμενο και το δίκαιον σημαίνει ανταγωνισμό, και ότι όλα συμβαίνουν σύμφωνα με τον ανταγωνισμό και την αναγκαιότητα

ΚΟΣΜΟΣ-ΦΥΣΙΣ-ΑΡΜΟΝΙΑ- ΑΝΤΙΘΕΤΑ

30. ΚΟΣΜΟΝ ΤΟΝΔΕ, ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΑΠΑΝΤΩΝ, ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΘΕΩΝ ΟΥΤΕ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ, ΑΛΛ’ ΗΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΠΥΡ ΑΕΙΖΩΟΝ, ΑΠΤΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟΝ ΜΕΤΡΑ

124. ΩΣΠΕΡ ΣΑΡΜΑ ΕΙΚΗ ΚΕΧΥΜΕΝΩΝ Ο ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

10. ΣΥΝΑΨΙΕΣ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΥΚ ΟΛΑ, ΣΥΜΦΕΡΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ, ΣΥΝΑΔΟΝ ΔΙΑΔΟΝ, ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝ ΚΑΙ ΕΞ ΕΝΟΣ ΠΑΝΤΑ

89. ΤΟΙΣ ΕΓΡΗΓΟΡΟΣΙΝ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΕΙΝΑΙ, ΤΩΝ ΔΕ ΚΟΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΙΣ ΙΔΙΟΝ ΑΠΟΣΤΡΕΦΕΣΘΑΙ

123. ΦΥΣΙΣ ΚΡΥΠΤΕΣΘΑΙ ΦΙΛΕΙ

54. ΑΡΜΟΝΙΗ ΑΦΑΝΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΡΕΙΤΤΩΝ

51. ΟΥ ΞΥΝΙΑΣΙΝ ΟΚΩΣ ΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ ΕΩΥΤΩ ΟΜΟΛΟΓΕΕΙ (ΞΥΜΦΕΡΕΤΑΙ), ΠΑΝΙΝΤΡΟΠΟΣ (ΠΑΛΙΝΤΟΝΟΣ) ΑΡΜΟΝΙΗ ΟΚΩΣΠΕΡ ΤΟΞΟΥ ΚΑΙ ΛΥΡΗΣ

61. ΘΑΛΑΣΣΑ ΥΔΩΡ ΚΑΘΑΡΩΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΜΙΑΡΩΤΑΤΟΝ, ΙΧΘΥΣΙ ΜΕΝ ΠΟΤΙΜΟΝ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΔΕ ΑΠΟΤΟΝ ΚΑΙ ΟΛΕΘΡΙΟΝ

111. ΝΟΥΣΟΣ ΥΓΙΕΙΗΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΗΔΥ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝ, ΛΙΜΟΣ ΚΟΡΟΝ, ΚΑΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΙΝ

23. ΔΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑ ΟΥΚ ΑΝ ΗΔΕΣΑΝ, ΕΙ ΤΑΥΤΑ ΜΗ ΗΝ

79. ΑΝΗΡ ΝΗΠΙΟΣ ΗΚΟΥΣΕ ΠΡΟΣ ΔΑΙΜΟΝΟΣ ΟΚΩΣΠΕΡ ΠΑΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΔΡΟΣ

8. ΤΟ ΑΝΤΙΞΟΥΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑΝ (ΠΑΝΤΑ ΚΑΤ’ ΕΡΙΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ).

60. ΟΔΟΣ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΜΙΑ ΚΑΙ ΩΥΤΗ.

59. ΓΝΑΦΕΙΩ (κοχλίας) ΟΔΟΣ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΗ ΜΙΑ ΚΑΙ Η ΩΥΤΗ.

103. ΞΥΝΟΝ ΓΑΡ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣ ΕΠΙ ΚΥΚΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

58. ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΝ ΕΝ ΕΣΤΙ, ΟΙ ΓΟΥΝ ΙΟΤΡΟΙ ΤΕΜΝΟΝΤΕΣ, ΚΑΙΟΝΤΕΣ, ΠΑΝΤΗ ΒΑΣΑΝΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΚΩΣ ΤΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΝΤΑΣ, ΕΠΑΙΤΕΟΝΤΑΙ ΜΗΔΕΝ ΑΞΙΟΙ ΜΙΣΘΟΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΡΩΣΤΟΥΝΤΩΝ, ΤΑΥΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΟΥΣ

126. ΤΑ ΨΥΧΡΑ ΘΕΡΕΤΑΙ, ΘΕΡΜΟΝ ΨΥΧΕΤΑΙ, ΥΓΡΟ ΑΥΑΙΝΕΤΑΙ, ΚΑΡΦΑΛΕΟΝ ΝΟΤΙΣΕΤΑΙ. (δροσιζεται)

67. Ο ΘΕΟΣ ΗΜΕΡΗ ΕΥΦΡΟΝΗ, ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΚΟΡΟΣ ΛΙΜΟΣ (ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΑΠΑΝΤΑ, ΟΥΤΟΣ Ο ΝΟΥΣ), ΑΛΛΟΙΟΥΤΑΙ ΔΕ ΟΚΩΣΠΕΡ (ΠΥΡ), ΟΠΟΤΑΝ ΣΥΜΜΙΓΗ ΘΥΩΜΑΣΙΝ, ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘ’ ΗΔΟΝΗΝ ΕΚΑΣΤΟΥ

99. ΕΙ ΜΗ ΗΛΙΟΣ ΗΝ, ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΕΥΦΡΟΝΗ ΑΝ ΗΝ

13. ΥΕΣ (ΧΟΙΡΟΙ) ΒΟΡΒΟΡΩ ΗΔΟΝΤΑΙ ΜΑΛΛΟΝ Η ΚΑΘΑΡΩ ΥΔΑΤΙ

7. ΕΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΠΝΟΣ ΓΕΝΟΙΤΟ, ΡΙΝΕΣ ΑΝ ΔΙΑΓΝΟΙΕΝ

9. ΕΤΕΡΑ ΓΑΡ ΙΠΠΟΥ ΗΔΟΝΗ ΚΑΙ ΚΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ...

125. ΚΑΙ Ο ΚΥΚΕΩΝ ΔΙΙΣΤΑΤΑΙ (ΜΗ) ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ

96. ΝΕΚΥΕΣ (πτώματα) ΚΟΠΡΙΩΝ ΕΚΒΛΗΤΟΤΕΡΟΙ

ΓΝΩΣΗ- ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

113. ΞΥΝΟΝ ΕΣΤΙ ΠΑΣΙ ΤΟ ΦΡΟΝΕΕΙΝ Κοινή είναι εις πάντας η ικανότης του σκέπτεσθαι (του φρονειν)

17. ΟΥ ΓΑΡ ΦΡΟΝΕΟΥΣΙ ΤΟΙΑΥΤΑ ΠΟΛΛΟΙ, ΟΚΟΣΟΙ ΕΓΚΥΡΕΥΣΙΝ, ΟΥΔΕ ΜΑΘΟΝΤΕΣ ΓΙΝΩΣΚΟΥΣΙΝ, ΕΩΥΤΟΙΣΙ ΔΕ ΔΟΚΕΟΥΣΙ.

18. ΕΑΝ ΜΗ ΕΛΠΗΤΑΙ, ΑΝΕΛΠΙΣΤΟΝ ΟΥΚ ΕΞΕΥΡΗΣΕΙ, ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟΝ ΕΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΝ

116. ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙ ΠΑΣΙ ΜΕΤΕΣΤΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΕΩΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΕΙΝ

40. ΠΟΛΥΜΑΘΙΗ ΝΟΟΝ ΕΧΕΙΝ ΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ, ΗΣΙΟΔΟΝ ΓΑΡ ΑΝ ΕΔΙΔΑΞΕ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΗΝ ΑΥΤΙΣ ΤΕ ΞΕΝΟΦΑΝΕΑ ΤΕ ΚΑΙ ΕΚΑΤΑΙΟΝ

93. Ο ΑΝΑΞ ΟΥ ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ, ΟΥΤΕ ΛΕΓΕΙ ΟΥΤΕ ΚΡΥΠΤΕΙ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

92. ΣΙΒΥΛΛΑ ΔΕ ΜΑΙΝΟΜΕΝΩ ΣΤΟΜΑΤΙ ΑΓΕΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΑΚΑΛΛΩΠΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΜΥΡΙΣΤΑ ΦΘΕΓΓΟΜΕΝΗ ΧΙΛΙΩΝ ΕΤΩΝ EΞΙΚΝΕΙΤΑΙ ΤΗ ΦΩΝΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

101. ΕΔΙΖΗΣΑΜΗΝ ΕΜΕΩΥΤΟΝ. δίζημαι=ζητώ, ερευνώ

122. ΑΓΧΙΒΑΣΙΗΝ

55. ΟΣΩΝ ΟΨΙΣ ΑΚΟΗ ΜΑΘΗΣΙΣ, ΤΑΥΤΑ ΕΓΩ ΠΡΟΤΙΜΕΩ

101Α . ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΓΑΡ ΤΩΝ ΩΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

107. ΚΑΚΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΝ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΚΑΙ ΩΤΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΨΥΧΑΣ ΕΧΟΝΤΩΝ

78. ΗΘΟΣ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΕΙΟΝ ΜΕΝ ΟΥΚ ΕΧΕΙ ΓΝΩΜΑΣ, ΘΕΙΟΝ ΔΕ ΕΧΕΙ

86. ΑΛΛΑ ΤΩΝ ΜΕΝ ΘΕΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΛΑ, ΑΠΙΣΤΙΗ ΔΙΑΦΥΓΓΑΝΕΙ ΜΗ ΓΙΓΝΩΣΚΕΣΘΑΙ

16. ΛΗΣΕΤΑΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΙΣΩΣ ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΟΝ ΦΩΣ ΤΙΣ, ΤΟ ΔΕ ΝΟΗΤΟΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ, Η ΩΣ ΦΗΣΙΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΤΟ ΜΗ ΔΥΝΟΝ (δύει) ΠΟΤΕ ΠΩΣ ΑΝ ΤΙΣ ΛΑΘΟΙ

134. ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΝ ΕΤΕΡΟΝ ΗΛΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΙΣ ΠΕΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙΣ (αα)

67α. ιστός αράχνης...

70. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΥΡΜΑΤΑ (παιγνίδια) ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΟΞΑΣΜΑΤΑ

ΗΘΙΚΗ

112. ΣΩΦΡΟΝΕΙΝ ΑΡΕΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ, ΚΑΙ ΣΟΦΙΗ ΑΛΗΘΕΑ ΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΙΝ ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ ΕΠΑΙΝΤΑΣ

73. ΟΥ ΔΕΙ ΩΣΠΕΡ ΚΑΘΕΥΔΟΝΤΑΣ ΠΟΙΕΙΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙΝ, ΚΑΙ ΓΑΡ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΔΟΚΟΥΜΕΝ ΠΟΙΕΙΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙΝ Δεν πρέπει να πράττωμεν και να λέγωμεν όπως ακριβώς οι κοιμώμενοι, διότι και τότε φαίνεται ότι πράττομεν και λέγομεν.

74. ΟΥ ΔΕΙ (ΩΣ) ΠΑΙΔΑΣ ΤΟΚΕΩΝΩΝ, ΤΟΥΤ’ ΕΣΤΙ ΚΑΤΑ ΨΙΛΟΝ, ΚΑΘΟΤΙ ΠΑΡΕΙΛΗΦΑΜΕΝ Δεν πρέπει να φερόμαστε σαν παιδιά υπό την κηδεμονία , επειδή έτσι την παραλάβαμε

71. ΜΕΜΝΗΣΘΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΛΑΝΘΑΝΟΜΕΝΟΥ Ή Η ΟΔΟΣ ΑΓΕΙ

43. ΥΒΡΗΝ ΧΡΗ ΣΒΕΝΝΥΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ Η ΠΥΡΚΑΙΗΝ

28. ΔΟΚΕΟΝΤΑ ΓΑΡ Ο ΔΟΚΙΜΩΤΑΤΟΣ ΓΙΝΩΣΚΕΙ, ΦΥΛΑΣΣΕΙ, ΚΑΙ ΜΕΝΤΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΤΑΙ ΨΕΥΔΩΝ ΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

135. ΣΥΝΤΟΜΩΤΑΤΗΝ ΟΔΟΝ ΕΙΣ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΑΓΑΘΟΝ (αα)

ΖΩΗ- ΘΑΝΑΤΟΣ- ΨΥΧΗ

27. ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕΝΕΙ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΑΣ ΑΣΣΑ ΟΥΚ ΕΛΠΟΝΤΑΙ ΟΥΔΕ ΔΟΚΕΟΥΣΙΝ

24. ΑΡΗΦΑΤΟΥΣ ΘΕΟΙ ΤΙΜΩΣΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

136. ΨΥΧΑΙ ΑΡΗΙΦΑΤΟΙ ΚΑΘΑΡΩΤΕΡΑΙ Η ΕΝΙ ΝΟΥΣΟΙΣ (αα)

45. ΨΥΧΗΣ ΠΕΙΡΑΤΑ ΙΩΝ ΟΥΚ ΑΝ ΕΞΕΥΡΟΙΟ, ΠΑΣΑΝ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΔΟΝ, ΟΥΤΩ ΒΑΘΥΝ ΛΟΓΟΝ ΕΧΕΙ

115. ΨΥΧΗΣ ΕΣΤΙ ΛΟΓΟΣ ΕΑΥΤΟΝ ΑΥΞΩΝ

85. ΘΥΜΩ ΜΑΧΕΣΘΑΙ ΧΑΛΑΠΟΝ, Ο ΓΑΡ ΑΝ ΘΕΛΗ, ΨΥΧΗΣ ΩΝΕΙΤΑΙ

25. ΜΟΡΟΙ ΓΑΡ ΜΕΖΟΝΕΣ ΜΕΖΟΝΕΣ ΜΟΙΡΑΣ ΛΑΓΧΑΝΟΥΣΙ
(μεγάλοι θανατοι μεγάλες μοίρες)

62. ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΘΝΗΤΟΙ, ΘΝΗΤΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ, ΖΩΝΤΕΣ ΤΟΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΝ ΔΕ ΕΚΕΙΝΩΝ ΒΙΟΝ ΤΕΘΝΕΩΝΤΕΣ

48. ΤΩ ΟΥΝ ΤΟΞΩ ΟΝΟΜΑ ΒΙΟΣ, ΕΡΓΟΝ ΔΕ ΘΑΝΑΤΟΣ

88. ΤΑΥΤΟ Τ’ ΕΝΙ ΖΩΝ ΚΑΙ ΤΕΘΝΗΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΥΔΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟΝ ΚΑΙ ΓΗΡΑΙΟΝ, ΤΑΔΕ ΓΑΡ ΜΕΤΑΠΕΣΟΝΤΑ ΕΚΕΙΝΑ ΕΣΤΙ ΚΑΚΕΙΝΑ ΠΑΛΙΝ ΜΕΤΑΠΕΣΟΝΤΑ ΤΑΥΤΑ

Το ίδιο πράγμα είναι στον άνθρωπο η ζωή και ο θάνατος, ο ξύπνιος και ο ύπνος, τα νιάτα και τα γηρατειά, γιατί αν αυτά τα πράγματα αλλάξουν γίνονται εκείνα, και αν εκείνα πάλι αλλάξουν γίνονται αυτά.

76. ΖΗ ΠΥΡ ΤΟΝ ΓΗΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΑΝΗΡ ΖΗ ΤΟΝ ΠΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΝ, ΥΔΩΡ ΖΗ ΤΟΝ ΑΕΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΝ, ΓΗ ΤΟΝ ΥΔΑΤΟΣ.

77. ΨΥΧΗΣΙ ΦΑΝΑΙ ΤΕΡΨΙΝ Η ΘΑΝΑΤΟΝ ΥΓΡΗΣΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ, ΤΕΡΨΙΝ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣ ΓΕΝΕΣΙΝ ΠΤΩΣΙΝ, ΑΛΛΑΧΟΥ ΦΑΝΑΙ ΖΗΝ ΗΜΑΣ ΤΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΖΗΝ ΕΚΕΙΝΑΣ ΤΟΝ ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ

118. ΑΥΗ ΨΥΧΗ ΣΟΦΟΤΑΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗ

36. ΨΥΧΗΣΙΝ ΘΑΝΑΤΟΣ ΥΔΩΡ ΓΕΝΕΣΘΑΙ, ΥΔΑΤΙ ΔΕ ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΗΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ, ΕΚ ΓΗΣ ΔΕ ΥΔΩΡ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΕΞ ΥΔΑΤΟΣ ΨΥΧΗ

98. ΑΙ ΨΥΧΑΙ ΟΣΜΩΝΤΑΙ ΚΑΘ’ ΑΔΗΝ

21. ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΣΤΙ ΟΚΟΣΑ ΕΓΕΡΘΕΝΤΑΣ ΟΡΕΟΜΕΝ, ΟΚΟΣΑ ΔΕ ΕΥΔΟΝΤΕΣ ΥΠΝΟΣ ΠΥΡ

90. ΠΥΡΟΣ ΤΕ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΥΡ ΑΠΑΝΤΩΝ ΟΚΩΣΠΕΡ ΧΡΥΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΣ

τα πάντα προέρχονται εκ της μετατροπής της ενέργειας και αύτη προερχεται εκ μετατοπής εξ όλων αυτών, όπως εκ του χρυσού αποκτώνται πράγματα και εκ των πραγμάτων χρυσός

64. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΙΑΚΙΖΕΙ (κυκερνά) ΚΕΡΑΥΝΟΣ

65. ΤΟ ΠΥΡ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ ΛΕΓΕΙ ΔΕ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΝ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΥΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΉΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΛΟΝ ΑΙΤΙΟΝ, ΚΑΛΕΙ ΔΕ ΑΥΤΟ ΧΡΗΣΜΟΣΥΝΗΝ ΚΑΙ ΚΟΡΟΝ,

66. ΤΟ ΠΥΡ ΕΠΕΛΘΟΝ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΤΑΙ

ΕΚ ΠΥΡΟΣ ΓΑΡ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΥΡ ΠΑΝΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΓΑΘΟΙ- ΦΑΥΛΟΙ

49. ΕΙΣ ΕΜΟΙ ΜΥΡΙΟΙ, ΕΑΝ ΑΡΙΣΤΟΣ Η

87. ΒΛΑΞ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΛΟΓΩ ΕΠΤΟΗΣΘΑΙ ΦΙΛΕΙ

110. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΟΚΟΣΑ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΟΥΚ ΑΜΕΙΝΟΝ

104. ΤΙΣ ΓΑΡ ΑΥΤΩΝ ΝΟΟΣ Η ΦΡΗΝ; ΔΗΜΩΝ ΑΟΙΔΟΙΣΙ ΠΕΙΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩ ΧΡΕΙΩΝΤΑΙ ΟΜΙΛΩ ΟΥΚ ΕΙΔΟΤΕΣ ΟΤΙ «ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΚΟΙ, ΟΛΙΓΟΙ ΔΕ ΑΓΑΘΟΙ»

117. ΑΝΗΡ ΟΚΟΤΑΝ ΜΕΘΥΣΘΗ, ΑΓΕΤΑΙ ΥΠΟ ΠΑΙΔΟΣ ΑΝΗΒΟΥ ΣΦΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ΟΥΚ ΕΠΑΙΩΝ ΟΚΗ ΒΑΙΝΕΙ, ΥΓΡΗ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΕΧΩΝ

83. ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ο ΣΟΦΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ ΠΙΘΗΚΟΣ ΦΑΝΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΠΑΣΙΝ

29. ΑΙΡΕΥΝΤΑΙ (προτιμούν) ΓΑΡ ΕΝ ΑΝΤΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ, ΚΛΕΟΣ ΑΕΝΑΟΝ ΘΝΗΤΏΝ, ΟΙ ΔΕ ΠΟΛΛΟΙ ΚΕΚΟΡΗΝΤΑΙ (χορταίνουν) ΟΚΩΣΠΕΡ ΚΤΗΝΕΑ

19. Η ΦΗΣΙΝ, ΑΚΟΥΣΑΙ ΟΥΚ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΥΔ’ ΕΙΠΕΙΝ
(δεν ξέρουν ούτε ν’ακουν ούτε να λέγουν)

34. ΑΞΥΝΕΤΟΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΚΩΦΟΙΣΙΝ ΕΟΙΚΑΣΙ, ΦΑΤΙΣ ΑΥΤΟΙΣΙΝ ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΠΑΡΕΟΝΤΑΣ ΑΠΕΙΝΑΙ.
(όταν ακουν δεν καταλαβαίνουν μοιάζουν με κουφούς, σ’ αυτούς ταιριάζει το λεχθέν «παρόντες απόντες»)

133. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΚΟΙ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟΙ (αα)

22. ΧΡΥΣΟΝ ΓΑΡ ΟΙ ΔΙΖΗΜΕΝΟΙ (ζητώ) ΓΗΝ ΠΟΛΛΗΝ ΟΡΥΣΣΟΥΣΙ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΟΥΣΙΝ ΟΛΙΓΟΝ

119. ΗΘΟΣ (χαρακτήρας) ΑΝΘΡΩΠΩ ΔΑΙΜΩΝ

5. ΚΑΘΑΙΡΟΝΤΑΙ Δ’ ΑΛΛΩ ΑΙΜΑΤΙ ΜΙΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΙΟΝ ΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣ ΠΗΛΟΝ ΕΜΒΑΣ ΠΗΛΩ ΑΠΟΝΙΖΟΙΤΟ, ΜΑΙΝΕΣΘΑΙ Δ’ ΑΝ ΔΟΚΟΙΗ, ΕΙ ΤΙΣ ΑΥΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΠΙΦΡΑΣΑΙΤΟ ΟΥΤΩ ΠΟΙΕΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΓΑΛΜΑΣΙ ΔΕ ΤΟΥΤΕΟΙΣΙΝ ΕΥΧΟΝΤΑΙ, ΟΚΟΙΟΝ ΕΙ ΤΙΣ ΔΟΜΟΙΣΙ ΛΕΣΧΗΝΕΥΟΙΤΟ, ΟΥ ΤΙ ΓΙΓΝΩΣΚΩΝ ΘΕΟΥΣ ΟΥΔ’ ΗΡΩΑΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΙΣΙ

14. ΤΙΣΙ ΔΗ ΜΑΝΤΕΥΕΤΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ο ΕΦΕΣΙΟΣ; ΝΥΚΤΙΠΟΛΟΙΣ, ΜΑΓΟΙΣ, ΒΑΚΧΟΙΣ,ΛΗΝΑΙΣ, ΜΥΣΤΕΣ, ΤΟΥΤΟΙΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΑ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ, ΤΟΥΤΟΙΣ ΜΑΝΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΥΡ, ΤΑ ΓΑΡ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤ’ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΑΝΙΕΡΩΣΤΙ ΜΥΕΥΝΤΑΙ

ΠΟΤΑΜΟΣ

49α. ΠΟΤΑΜΟΙΣ ΤΟΙΣ ΑΥΤΟΙΣ ΕΜΒΑΙΝΟΜΕΝ ΤΕ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΜΒΑΙΝΟΜΕΝ, ΕΙΜΕΝ ΤΕ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΙΜΕΝ.

91. ΠΟΤΑΜΩ ΓΑΡ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΜΒΗΝΑΙ ΔΙΣ ΤΩ ΑΥΤΩ, ΟΥΔΕ ΘΝΗΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΙΣ ΑΨΑΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΕΞΙΝ (ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ), ΑΛΛ’ ΟΞΥΤΗΤΙ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΚΙΔΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΣΥΝΑΓΕΙ (ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΟΥΔΕ ΠΑΛΙΝ ΟΥΔ’ ΥΣΤΕΡΟΝ, ΑΛΛ’ ΑΜΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΕΙΠΕΙ) ΚΑΙ ΠΡΌΣΕΙΣΙ ΚΑΙ ΆΠΠΕΙΣΙ.

12 . ΠΟΤΑΜΟΙΣΙ ΤΟΙΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣΙΝ ΕΜΒΑΙΝΟΥΣΙΝ ΕΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΥΔΑΤΑ ΕΠΙΡΡΕΙ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΟΛΙΣ

44. ΜΑΧΕΣΘΑΙ ΧΡΗ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΌΚΩΣΠΕΡ ΤΕΙΧΕΟΣ

75. ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΥΔΟΝΤΑΣ ΟΙΜΑΙ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ

47. ΜΗ ΕΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΩΜΕΘΑ

84Β. ΚΑΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙ ΤΟΙΣ ΑΥΤΟΙΣ ΜΟΧΘΕΙΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣΘΑΙ

125Α. ΜΗ ΕΠΙΛΙΠΟΙ ΥΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΣ, ΕΦΗ, ΕΦΕΣΙΟΙ, ΙΝ’ ΕΞΕΛΕΓΧΟΙΣΘΕ ΠΟΝΗΡΕΥΟΜΕΝΟΙ

121. ΑΞΙΟΝ ΕΦΕΣΙΟΙΣ ΗΒΗΔΟΝ ΑΠΑΓΞΑΣΘΑΙ ΠΑΣΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΝΗΒΟΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΤΑΛΙΠΕΙΝ, ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΡΜΟΔΩΡΟΝ ΑΝΔΡΑ ΕΩΥΤΩΝ ΟΝΗΙΣΤΟΝ ΕΞΕΒΑΛΟΝ ΦΑΝΤΕΣ, ΗΜΕΩΝ ΜΗΔΕ ΕΙΣ ΟΝΗΙΣΤΟΣ ΕΣΤΩ, ΕΙ ΔΕ ΜΗ, ΑΛΛΗ ΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤ’ ΑΛΛΩΝ

33. ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗ ΠΕΙΘΕΣΘΑΙ ΕΝΟΣ

132. ΤΙΜΑΙ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΤΑΔΟΥΛΟΥΝΤΑΙ (αα)

102. ΤΩ ΜΕΝ ΘΕΩ ΚΑΛΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕ Α ΜΕΝ ΑΔΙΚΑ ΥΠΕΙΛΗΦΑΣΙΝ (εκλαμβάνουν θεωρούν) Α ΔΕ ΔΙΚΑΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

40. ΠΟΛΥΜΑΘΙΗ ΝΟΟΝ ΕΧΕΙΝ ΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ, ΗΣΙΟΔΟΝ ΓΑΡ ΑΝ ΕΔΙΔΑΞΕ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΗΝ ΑΥΤΙΣ ΤΕ ΞΕΝΟΦΑΝΕΑ ΤΕ ΚΑΙ ΕΚΑΤΑΙΟΝ (2η φορά)

42. ΤΟΝ ΤΕ ΟΜΗΡΟΝ ΑΞΙΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΚΒΑΛΛΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΡΑΠΙΖΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΑΡΧΙΛΟΧΟΝ ΟΜΟΙΩΣ

56. ΕΞΗΠΑΤΗΝΤΑΙ, ΦΗΣΙΝ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΦΑΝΕΡΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΩΝ ΟΜΗΡΩ ΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΩΤΕΡΟΣ ΠΑΝΤΩΝ, ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΕ ΓΑΡ ΠΑΙΔΕΣ ΦΘΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΕΞΗΠΑΤΗΣΑΝ ΕΙΠΟΝΤΕΣ, ΟΣΑ ΕΙΔΟΜΕΝ ΚΑΙ ΕΛΑΒΟΜΕΝ, ΤΑΥΤΑ ΑΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝ, ΟΣΑ ΔΕ ΟΥΤΕ ΕΙΔΟΜΕΝ ΟΥΤ’ ΕΛΑΒΟΜΕΝ, ΤΑΥΤΑ ΦΕΡΟΜΕΝ

105. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΝ ΦΗΣΙ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟΝ

57. ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΕ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΗΣΙΟΔΟΣ, ΤΟΥΤΟΝ ΕΠΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΛΕΙΣΤΑ ΕΙΔΕΝΑΙ, ΟΣΤΙΣ ΗΜΕΡΗΝ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΝΗΝ ΟΥΚ ΕΓΙΝΩΣΚΕΝ, ΕΣΤΙ ΓΑΡ ΕΝ

106. ΠΕΡΙ ΔΕ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟΦΡΑΔΩΝ ΕΙΤΕ ΧΡΗ ΤΙΘΕΣΘΑΙ ΤΙΝΑΣ ΕΙΤΕ ΟΡΘΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΕΠΕΠΛΗΞΕΝ ΗΣΙΟΔΩ ΤΑΣ ΜΕΝ ΑΓΑΘΑΣ ΠΟΙΟΥΜΕΝΩ, ΤΑΣ ΔΕ ΦΑΥΛΑΣ, ΩΣ ΑΓΝΟΟΥΝΤΙ ΦΥΣΙΝ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΑΣΗΣ ΜΙΑΝ ΟΥΣΑΝ, ΕΤΕΡΟΘΙ ΔΙΗΠΟΡΗΤΑΙ

81. (ο Πυθαγόρας) ΚΟΠΙΔΩΝ ΕΣΤΙΝ ΑΡΧΗΓΟΣ

39. ΕΝ ΠΡΙΗΝΗ ΒΙΑΣ ΕΓΕΝΕΤΟ Ο ΤΕΥΤΑΜΕΩ, ΟΥ ΠΛΕΙΩΝ ΛΟΓΟΣ Η ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

38. (Για τον Θαλή)... ΔΟΚΕΙ ΔΕ ΚΑΤΑ ΤΙΝΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΗΣΑΙ... ΜΑΡΤΥΡΕΙ Δ’ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ


Δημήτριος Ε. Μούρμουρας

Copyright©2012 Dimitrios E. Mourmouras
valid html Last Update 29 May, 2014