Αρχική Σελίδα Πίσω          

 

Β. Πέογλος, Ι. Ράπτης και Κ. Χριστοδουλίδης: Τεχνικές Πειραματικής Φυσικής (2004)

Κεφάλαιο 00: Εισαγωγή (pdf 101 KB)
Κεφ. 00
Κεφάλαιο 01: Θόρυβος σε Φυσικά Συστήματα και Μετρητικές Διατάξεις (pdf 663 KB)
Κεφ. 01
Κεφάλαιο 02: Ανάλυση Ηλεκτρικού Σήματος (pdf 403 KB)
Κεφ. 02
Κεφάλαιο 03: Οπτικά Όργανα (pdf 1811 KB)
Κεφ. 03
Κεφάλαιο 04: Οπτικές Πηγές (pdf 330 KB)
Κεφ. 04
Κεφάλαιο 05: Στοιχεία Ανάλυσης και Ανίχνευσης Οπτικής Ακτινοβολίας (pdf 337 KB)
Κεφ. 05
Κεφάλαιο 06: Φασματοσκοπικές Μέθοδοι (pdf 536 KB)
Κεφ. 06
Κεφάλαιο 07: Οπτική και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία (pdf 355 KB)
Κεφ. 07
Κεφάλαιο 08: Φωτοπολλαπλασιαστής (pdf 772 KB)
Κεφ. 08
Κεφάλαιο 09: Η Τεχνική του Κενού (pdf 1269 KB)
Κεφ. 09
Κεφάλαιο 10: Θερμομετρία (pdf 557 KB)
Κεφ. 10
Όλα τα ανωτέρω κεφάλαια (pdf) σε μορφή zip (6,7 ΜΒ)
Κεφ.0-10 zip

 

  Αρχική Σελίδα Πίσω