Τομέας Φυσικής

Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
Αρχική Τομέα | Μαθήματα | Εργαστήρια | Προσωπικό | Ανακοινώσεις | Γραμματεία
Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές | Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

"Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις"

     Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών English Version

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Προκήρυξη

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται σε δύο βήματα:

1. Αρχικά θα πρέπει να συμπληρωθεί το κείμενο της Αίτησης (σε μορφή DOC) και να υποβληθεί (ως επισυναπτόμενο αρχείο) στο e-mail: yraptis@mail.ntua.gr. Η εκτύπωση του συμπληρωμένου αρχείου (ή του αντίστοιχου αρχείου PDF) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο βήμα

2. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι τις 25/9/2018, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (σε μορφή word doc, σε μορφή pdf)
  2. Αντίγραφο Πτυχίου (οι πτυχιούχοι Παν/μίων της αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  3. Αναλυτική Βαθμολογία
  4. Βιογραφικό Σημείωμα
  5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  6. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
  7. Συστατικές Επιστολές (Προαιρετικές)
  8. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
  9. Δύο (2) φωτογραφίες

Αρχεία: Αίτηση.doc,   Αίτηση.pdf

 

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 8 June, 2016 |Δημιουργός: Δημήτριος Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras