"Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο - Ευρώπη" (Science on Stage - Europe) είναι ένα μεγάλο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που καλύπτει 27 χώρες(*).

Οι σκοποί του προγράμματος είναι:

"Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο - Ευρώπη" αποτελούν συνέχεια των επιτυχημένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων:
"Η Φυσική στο Προσκήνιο 1" (Physics on Stage 1),
"Η Φυσική στο Προσκήνιο 2" (Physics on Stage 2),
"Η Φυσική στο Προσκήνιο 3" (Physics on Stage 3) και
"Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο 1" (Science on Stage 1),.
"Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο 2" (Science on Stage 2).


(*)Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία και ο Καναδάς.

Με την υποστήριξη των