The Greek National Steering Committee

 

Μήνυμα της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος

"Οι Φυσικές Επιστήμες στο προσκήνιο"

 

"Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο 1 " ( Science on Stage 1 ) με θέμα: «Φυσικές Επιστήμες και Ανθρωπότητα» είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που καλύπτει 29 ευρωπαϊκές χώρες(*). Ο φορέας οργάνωσης αυτού του προγράμματος είναι το EIROforum , το οποίο αποτελείται από τους εξής οργανισμούς: CERN (Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής Σωματιδίων), ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος), ESO (Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο), EMBL (Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας), EFDA - JET (Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ανάπτυξης της Σύντηξης), ESRF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ακτινοβολίας Σύγχροτρο) και ILL (Ινστιτούτο Laue - Langevin ). Το πρόγραμμα υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. "Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο 1" ( Science on Stage 1 ) αποτελούν συνέχεια των επιτυχών ευρωπαϊκών προγραμμάτων "Η Φυσική στο Προσκήνιο 1" ( Physics on Stage 1 ), "Η Φυσική στο Προσκήνιο 2" ( Physics on Stage 2 ) και "Η Φυσική στο Προσκήνιο 3" ( Physics on Stage 3 ).

Τα τελευταία χρόνια η ζωή των πολιτών των Ευρωπαϊκών χωρών εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από σύνθετα τεχνολογικά προϊόντα, όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα μέσα μεταφοράς και τηλεπικοινωνίας, κτλ. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για θέματα που αποτελούν τον πυρήνα της κατανόησης των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας. Ωστόσο, από πλήθος ερευνών που διεξήχθησαν στο σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών, διαπιστώθηκε ένα εντυπωσιακά χαμηλό επίπεδο γενικών επιστημονικών γνώσεων συνοδευόμενο από ένα διαρκώς μειούμενο ενδιαφέρον σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Στο άμεσο μέλλον, η επιστήμη και η τεχνολογία, θα διαδραματίσουν έναν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση της καθημερινής μας ζωής. Ο περισσότερος κόσμος θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε επιλογές, για τις οποίες είναι απολύτως απαραίτητο κάποιο επίπεδο γνώσεων των βασικών αρχών της Φυσικής. Συνεπώς , είναι ζωτικής σημασίας ζήτημα να εξασφαλισθεί στους Ευρωπαίους πολίτες το ελάχιστο επίπεδο γενικών γνώσεων στις φυσικές επιστήμες και ειδικότερα στη Φυσική. Αυτήν την ανάγκη φιλοδοξεί να καλύψει το πρόγραμμα "Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο 1".

Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται υψηλού επιπέδου δραστηριότητες, που στόχο έχουν να ενημερώσουν εκπαιδευτικούς της Β΄-θμιας εκπαίδευσης και ανθρώπους των Μ.Μ.Ε. σχετικά με τους νέους, καινοτόμους, τρόπους διάδοσης πληροφοριών και μεθόδους διδασκαλίας (ανεξαρτήτως αναλυτικών προγραμμάτων των συμμετεχόντων χωρών) αναφορικά με τη Φυσική και την άμεση σύνδεση των φυσικών επιστημών με την καθημερινή μας ζωή. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιδιώκει να συντονίσει τις ενέργειες επιστημόνων, δημοσιογράφων, καθηγητών, μαθητών, και άλλων πολιτών σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην καλλιέργεια της συνείδησης ότι είμαστε μέρος μιας μεγάλης και ενιαίας κοινότητας , καθώς και στη δημιουργία ευκαιριών για διεθνείς επαφές.

Η όλη δράση θα προωθηθεί μέσω μιας συνδυασμένης στρατηγικής των Μ.Μ.Ε. Κορυφαία επιστημονικά περιοδικά στην Ευρώπη έχουν συμφωνήσει να συμπεριλάβουν άρθρα ή/και να προγραμματίσουν ειδικές εκδόσεις αναφορικά με την κρίση που μαστίζει την εκπαίδευση στη Φυσική ειδικότερα και στις Φυσικές Επιστήμες γενικότερα. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των ειδικών επιστημόνων. Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια να γραφούν κατάλληλα άρθρα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο κάθε χώρας σχετικά με το πρόβλημα αυτό, ενώ παράλληλα η τηλεόραση και το ραδιόφωνο θα δώσουν ειδική κάλυψη στο γεγονός, στοχεύοντας στο ευρύτερο κοινό και στην αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων να σπουδάσουν Φυσικές Επιστήμες.

Τα άμεσα αποτελέσματα τέτοιου είδους προσπαθειών, όπου αυτές εφαρμόσθηκαν, υπήρξαν πολύ θετικά. Προκάλεσαν αλληλεπίδραση μεταξύ των καθηγητών Φυσικής, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των Μ.Μ.Ε. για το βασικό πρόβλημα του επιστημονικού αλφαβητισμού, και δημιούργησαν τόσο προϋποθέσεις για την αντιμετώπισή του όσο και ισχυρές συνδέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό επίπεδο. Τα κέρδη για τη Φυσική και τις υπόλοιπες Φυσικές Επιστήμες ήταν πολλά.

Στη χώρα μας το ζήτημα του επιστημονικού αλφαβητισμού έχει εντοπισθεί και έχει αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερου προβληματισμού. Έτσι, έχουν καταβληθεί αξιόλογες προσπάθειες με στόχο το ξεπέρασμά του. Διάφοροι φορείς εργάζονται για τη βελτίωση της διδασκαλίας της Φυσικής και των Φυσικών Επιστημών γενικότερα, όπως: α) Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Αναλυτικά Προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, προγράμματα ΣΕΠΠΕ, ΕΚΦΕ, προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, κτλ.), β) τα Παιδαγωγικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. της χώρας (ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας αναφορικά με τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα Φυσικής και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, κτλ.), γ) οι Επιστημονικές Ενώσεις (Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων κ.α.) με εκδόσεις περιοδικών αφιερωμένων σε θέματα διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, οργάνωση συνεδρίων με ανάλογο περιεχόμενο, κτλ., δ) τα Τμήματα Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, το Ε.Μ.Π., ο "Δημόκριτος", κτλ., που συχνά απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς με στόχο την επιμόρφωσή τους σε θέματα σύγχρονης Φυσικής.

Συνάδελφοι, πιστεύουμε ότι είναι χρέος όλων μας να υποστηρίξουμε ενεργητικά αυτήν την προσπάθεια. Οι Φυσικές Επιστήμες είναι ο επιστημονικός κλάδος στον οποίο έχουμε αφιερώσει την επαγγελματική μας ζωή. Αναλωνόμαστε καθημερινά στην προσπάθεια να διδάξουμε με συνέπεια τις έννοιες της Φυσικής και των άλλων Φυσικών Επιστημών. Πολλοί μάχιμοι εκπαιδευτικοί εκπονούν πρωτοποριακά προγράμματα, τα οποία δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό ή στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Ας δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να αντιληφθούν και να πεισθούν ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουμε Φυσική καθώς και τη σύνδεση της Φυσικής με τις υπόλοιπες Φυσικές Επιστήμες . Ας φανερώσουμε στο ευρύ κοινό και στους άλλους συναδέλφους τη δουλειά μας, τις προσπάθειές μας, το «μαγικό» κόσμο της Φυσικής, όπως πράγματι είναι κι όχι όπως στρεβλωμένα έχει εντυπωθεί στο μυαλό του απλού πολίτη.

*Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία και ως παρατηρητές οι χώρες: Ισραήλ, Καναδάς, Ουκρανία, Ρωσία και Χιλή.