με την υποστήριξη των:

"Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο 2" (Science on Stage 2) είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες(*). Ο φορέας οργάνωσης αυτού του προγράμματος είναι το EIROforum , το οποίο αποτελείται από τους εξής οργανισμούς:
CERN (Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής Σωματιδίων),
ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος),
ESO
(Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο),
EMBL
(Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας),
EFDA - JET (Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ανάπτυξης της Σύντηξης),
ESRF
(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ακτινοβολίας Σύγχροτρο) και
ILL
(Ινστιτούτο Laue - Langevin ).

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

"Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο 2" αποτελούν συνέχεια των επιτυχημένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων:
"Η Φυσική στο Προσκήνιο 1" (Physics on Stage 1),
"Η Φυσική στο Προσκήνιο 2" (Physics on Stage 2),
"Η Φυσική στο Προσκήνιο 3" (Physics on Stage 3) και "Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο 1" (Science on Stage 1).


(*)Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία και ως παρατηρητές οι χώρες: Ισραήλ, Καναδάς, Ουκρανία, Ρωσία και Χιλή.