Νικόλας Τράκας
Ομότιμος Καθηγητής
Σπουδαστήριο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Φυσικής
Τομέας Φυσικής
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Γραφείο: Κτήριο Φυσικής, 3ος όρ., 302
τηλ: 210 772 3047, fax: 010 772 3025
email: ntrac@central.ntua.gr

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Πιο αναλυτικά: Φαινομενολογία Υπερσυμμετρικών Θεωριών Βαθμίδας, Μεγαλοενοποιημένα Πρότυπα, Πρότυπα προερχόμενα από Υπερχορδές, Κλασσικές Λύσεις (Σολιτόνια, Q-balls), Συσχέτηση σταθερών σύζευξης βαθμίδας και Yukawa.
Βιογραφικό Σημείωμα


ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Εκλαΐκευση της Φυσικής (κυρίως στην περιοχή των Στοιχειωδών Σωματιδίων).
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2007-2008

Φυσική Ι - Μηχανική, Σχολή ΗΜΜΥ (χειμερινό)

Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός, Σχολή ΕΜΦΕ (εαρινό)


2008-2009

Φυσική Ι - Μηχανική, Σχολή ΗΜΜΥ (χειμερινό)

Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός, Σχολή ΕΜΦΕ (εαρινό)


2009-2010

Θεωρητική Φυσική, Σχολή ΕΜΦΕ (χειμερινό)

Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός, Σχολή ΕΜΦΕ (εαρινό)


2010-2011

Θεωρητική Φυσική, Σχολή ΕΜΦΕ (χειμερινό)

Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός, Σχολή ΕΜΦΕ (2010-2011 εαρινό)

Στοιχειώδη Σωματίδια, ΔΠΜΣ "ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" (εαρινό)


2011-2012

Θεωρητική Φυσική, Σχολή ΕΜΦΕ (χειμερινό)

Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός, Σχολή ΕΜΦΕ (εαρινό)

Στοιχειώδη Σωματίδια, ΔΠΜΣ "ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" (εαρινό)


2012-2013

Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός, Σχολή ΕΜΦΕ (εαρινό)

Στοιχειώδη Σωματίδια, ΔΠΜΣ "ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" (εαρινό)


2013-2014

Φυσική Ι - Μηχανική, Σχολή ΕΜΦΕ (χειμερινό)

Θεωρητική Φυσική, Σχολή ΕΜΦΕ (χειμερινό)

Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός, Σχολή ΕΜΦΕ (εαρινό)

Στοιχειώδη Σωματίδια, ΔΠΜΣ "ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" (εαρινό)


2014-2015

Φυσική Ι - Μηχανική, Σχολή ΗΜΜΥ (χειμερινό)

Θεωρητική Φυσική, Σχολή ΕΜΦΕ (χειμερινό)

Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός, Σχολή ΕΜΦΕ (εαρινό)

Στοιχειώδη Σωματίδια, ΔΠΜΣ "ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" (εαρινό)


2015-2016

Θεωρητική Φυσική, Σχολή ΕΜΦΕ (χειμερινό)

Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός, Σχολή ΕΜΦΕ (εαρινό)


2016-2017

Θεωρητική Φυσική, Σχολή ΕΜΦΕ (χειμερινό)

Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός, Σχολή ΕΜΦΕ (εαρινό)


2017-2018

Φυσική Ι - Μηχανική, Σχολή ΜΜ-Μ (χειμερινό)

Θεωρητική Φυσική, Σχολή ΕΜΦΕ (χειμερινό)

Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός, Σχολή ΕΜΦΕ (εαρινό)


2018-2019

Θεωρητική Φυσική, Σχολή ΕΜΦΕ (χειμερινό)

Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός, Σχολή ΕΜΦΕ (εαρινό)


2019-2020

Θεωρητική Φυσική, Σχολή ΕΜΦΕ (χειμερινό)

Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός, Σχολή ΕΜΦΕ (εαρινό)


2020-2021

Θεωρητική Φυσική, Σχολή ΕΜΦΕ (χειμερινό)

Φυσική ΙΙ - Ηλεκτρομαγνητισμός, Σχολή ΕΜΦΕ (εαρινό)