Λάζαρος Απέκης

 

 

 

 

 

Ομότιμος Καθηγητής

Τομέας Φυσικής

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

     

 

   
 
         
Λάζαρος Απέκης
          Lazaros Apekis
Ομότιμος Καθηγητής
   
    Emeritus Professor
Τομέας Φυσικής
        Department of Physics
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
        School of Applied Mathematical and Physical Sciences
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
        National Technical University of Athens
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
          Zografou Campus
GR 157 80, Ζωγράφου, Αθήνα
  GR 157 80, Zografou, Athens, Greece
Τηλ.: 210 772 2990
Φαξ: 210 772 2932
  Tel. (+30) 210 772 2990 Fax (+30) 210 772 2932
Ηλ. ταχ. lapekis@central.ntua.gr e-mail
     

 

 

 
 
Σημειώσεις Μαθημάτων
Ασκήσεις
 
Θέματα Εξετάσεων
 
-
-
 
Φυσική για Αρχιτέκτονες
Περιεχόμενο μαθήματος 2011
Θεματολογία φοιτητικών εργασιών (Ενδεικτική)
Βιβλιογραφία
 
Χημικοί Μηχανικοί
Φυσική ΙΙ
 
 
 
 
 
 
 
   

Επικοινωνία: lapekis@central.ntua.gr