Αρχική Σελίδα Πίσω          

 

Λ. Απέκης, Π. Πίσσης και Κ. Χριστοδουλίδης: Ταλαντώσεις - Κυματικά Φαινόμενα και Συνοπτικές Σημειώσεις Οπτικής, για το Μάθημα Φυσική ΙΙ της Σχολής Χημικών Μηχανικών (2000)

Μέρος Α: Εισαγωγή. Συζευγμένες Ταλαντώσεις (pdf 132 kB)
Μέρος Α
Μέρος Β: Εγκάρσια Κυματική Κίνηση (pdf 211 kB)
Μέρος Β
Μέρος Γ: Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα (pdf 78 kB)
Μέρος Γ
Μέρος Δ: Συμβολή και Περίθλαση (pdf 128 kB)
Μέρος Δ
Μέρος Ε1: Οπτική (pdf 271 kB)
Μέρος Ε1
Μέρος Ε2: Οπτικά Όργανα (pdf 198 kB)
Μέρος Ε2
Παράρτημα: Ασκήσεις για τα Μαθήματα Φυσική Ι και Φυσική ΙΙ Χημικών Μηχανικών
Φυσική Ι: Ασκήσεις για το Μάθημα Φυσική Ι Χημικών Μηχανικών (pdf 254 kB)
Ασκήσεις 1
Φυσική ΙΙ: Ασκήσεις για το Μάθημα Φυσική ΙΙ Χημικών Μηχανικών (pdf 192 kB)
Ασκήσεις 2
Όλα τα ανωτέρω (pdf) σε μορφή zip (1,4 ΜΒ)
Πλήρες

 

  Αρχική Σελίδα Πίσω