Παραδείγματα γεγονότων WW (muon-neutrino/two quark)

Όταν ένα W διασπάται σε μιόνιο και αντινετρίνο μιονίου και το άλλο W σε κουάρκ-αντικουάρκ έχουμε γεγονότα με ένα μιόνιο, ένα μη παρατηρήσιμο νετρίνο και δύο πίδακες: WW (muon-neutrino/two quark)


Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image


(next event)Κάνε κλικ για να δεις γεγονότα WW (tau-neutrino/two quark)

(challenge)Πίσω στο κεφάλαιο: "Πώς να ταυτοποιείς γεγονότα που περιέχουν ζευγάρι σωματιδίων W"

(home)Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.