Παραδείγματα γεγονότων WW (tau-neutrino/two quark)

Σ΄ αυτό το γεγονός ένα από τα W διασπάται σε κουάρκ και αντικουάρκ ενώ το άλλο διασπάται σε ταυ και αντινετρίνο ταυ: WW (tau-neutrino/two quark)


Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image


(challenge)Πίσω στο κεφάλαιο: "Πώς να ταυτοποιείς γεγονότα που περιέχουν ζευγάρι σωματιδίων W"

(home)Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.