Παραδείγματα γεγονότων muon pair

Γεγονότα με ζεύγος μιονίου-αντιμιονίου είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Βλέπουμε δύο τροχιές με μεγάλη ορμή, "πλάτη-με-πλάτη", που δίνουν σήμα στους θαλάμους μιονίων.

Ακολουθούν δύο παραδείγματα:


Παράδειγμα γεγονότος muon pair  1

Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image


Παράδειγμα γεγονότος muon pair 2

Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image


(next event)Ακολουθούν παραδείγματα γεγονότων electron pair

(challenge) Πίσω στο κεφάλαιο "Πώς να ταυτοποιείς γεγονότα που περιέχουν ζεύγος σωματιδίου-αντισωματιδίου".

(home)Πίσω στη βασική σελίδα με τον πίνακα περιεχομένων.Terry Wyatt, March 1997.