Παραδείγματα γεγονότων electron pair

Γεγονότα με ζεύγος ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου είναι σχετικά εύκολο να ταυτοποιηθούν. Βλέπουμε δύο τροχιές με μεγάλη ορμή, "πλάτη-με-πλάτη", που δίνουν σήμα στο ηλεκτρομαγνητικό θερμιδόμετρο.

Ακολουθούν δύο παραδείγματα:


Παράδειγμα γεγονότος electron pair 1

Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image


Παράδειγμα γεγονότος electron pair2

Σ' αυτό το παράδειγμα τα ηλεκτρόνια παρουσιάζονται στη βάση του κυλινδρικού ανιχνευτή

Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image


(next event)Ακολουθούν γεγονότα tau pair

(challenge)Πίσω στο κεφάλαιο "Πώς να ταυτοποιείς γεγονότα που περιέχουν ζεύγος σωματιδίου-αντισωματιδίου".

(home)Πίσω στη βασική σελίδα με τον πίνακα περιεχομένωνTerry Wyatt, March 1997.