Παραδείγματα γεγονότων WW (electron-neutrino/two quark)

Όταν το ένα W διασπάται σε ηλεκτρόνιο και αντινετρίνο και το άλλο W σε κουάρκ και αντικουάρκ έχουμε γεγονότα με ένα ηλεκτρόνιο, ένα μη παρατηρήσιμο νετρίνο και δύο πίδακες: WW (electron-neutrino/two quark)


Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image

Τα νετρίνα δεν αφήνουν σήμα στον ανιχνευτή. Παρόλ'  αυτά μπορούμε να συνάγουμε την ορμή τους με χρήση της αρχής διατήρησης της ορμής.

Όψη από τη βάση όπου σημειώνεται με βέλος η ελείπουσα ορμή

Image


(next event)Κάνε κλικ για να δείς γεγονότα WW (muon-neutrino/two quark)

(challenge)Πίσω στο κεφάλαιο "Πώς να ταυτοποιείς γεγονότα που περιέχουν ζευγάρι σωματιδίων W"

(home)Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.