Η Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή
(Greek National Steering Committee)

Κορακίτης Ρωμύλος (Korakitis Romylos), romylos[at]survey.ntua.gr
Φυσικός, Καθηγητής, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ.
Physicist, Professor, Faculty of Rural and Surveying Engineering, National Technical University.

Κουρκουμέλη Χριστίνα (Kourkoumelis Christina), hkourkou[at]phys.uoa.gr
Φυσικός, Καθηγήτρια, Φυσικό Τμήμα, ΦΜΣ, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Physicist, Professor, Physics Department, University of Athens.

Πανόπουλος Αναστάσιος (Panopoulos Anastasios), mail[at]ekfe-aigaleo.att.sch.gr
Χημικός, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Chemist, Secondary Education Teacher.

Τράκας Νικόλας (Tracas Nicholas), ntrac[at]central.ntua.gr
Φυσικός, Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ, Έλληνας αντιπρόσωπος στην EPPOG(*).
Physicist, Assoc. Professor, Faculty of Applied Mathematical and Physical Sciences, National Technical University, Greek representative to EPPOG(*).

Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη Ευγενία (Tsitopoulou-Christodoulides Eugenia), etsitop[at]otenet.gr
Υπεύθυνη της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος
Φυσικός, Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Αιγάλεω, Πρόεδρος της Ένωσης Υπευθύνων ΕΚΦΕ.
Coordinator of the Greek NSC
Physicist, Secondary Education Teacher, Head of Center of Physical Sciences of Egaleo, President of the Hellenic Association of the Laboratory Centers of Physical Sciences.


(*)European Particle Physics Outreach Group

Με την υποστήριξη των