6οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών

Η Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο - Ευρώπη» (Science on Stage - Europe) και το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω, διοργανώνουν τους 6ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Αιχμαλωτίζοντας την Καρδιά και το Νου μέσω της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών» («Winning Hearts and Minds in Science Teaching»).

Στους αγώνες θα παρουσιαστούν εργασίες μαθητών ή/και εργασίες εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κεντρικό άξονα το θέμα: «Αιχμαλωτίζοντας την Καρδιά και το Νου μέσω της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών» . Οι εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, μπορούν να είναι: κατασκευές, πειράματα, καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική ( video , cd - rom , λογισμικό), θεατρική παράσταση, προτάσεις για workshop και on - stage activities (παρουσιάσεις).

Οι 6 οι Πανελλήνιοι Αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2010 στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και στο αμφιθέατρο του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, στο σχολικό συγκρότημα του 6 ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω (πρώην ΕΠΛ), Μίνωος και Προόδου 1, Αιγάλεω (Αθήνα).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί όλων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς εποπτευόμενους από το ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Π.Ι., Κ.Ε.Ε., Π.Ε.Κ., Ε.Κ.Φ.Ε. κ.τ.λ.). Στις ατομικές εργασίες υπεύθυνος, καθώς και ο εκπρόσωπος της ομάδας στις ομαδικές εργασίες, πρέπει να είναι εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ4. Οι εκπρόσωποι των ομαδικών εργασιών ορίζονται από τις ομάδες τους.

Στους 6 ους Πανελλήνιους Αγώνες θα απονεμηθούν επτά (7) βραβεία, από τα οποία είναι επιθυμητό, το 50% να απονεμηθεί σε εκπαιδευτικούς ή μαθητές που δεν είχαν βραβευτεί στις προηγούμενες πέντε διοργανώσεις του 2000, του 2001, του 2003, του 2005 και του 2007. Είναι επίσης επιθυμητό το 50% των βραβείων να δοθεί σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ4, ειδικότητας Φυσικού και το 50% σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ4, άλλων ειδικοτήτων (Χημικούς, Βιολόγους κ.τ.λ.). Οι επτά εργασίες που θα βραβευτούν θα μετέχουν στο Ελληνικό περίπτερο και θα διαγωνισθούν στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on Stage - Europe , μαζί με τις εργασίες των άλλων εκπαιδευτικών από τις είκοσι επτά Ευρωπαϊκές χώρες που μετέχουν στο πρόγραμμα. Έως σήμερα, η Ελλάδα έχει βραβευτεί στις τέσσερεις από τις πέντε διοργανώσεις του προγράμματος.

Η κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on Stage - Europe θα πραγματοποιηθεί 16 έως 19 Απριλίου 2011, στη Κοπεγχάγη (Δανία). Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on Stage - Europe στη Κοπεγχάγη θα συμμετέχουν επίσης και στα σεμινάρια και τα workshops που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Η γλώσσα της κεντρικής εκδήλωσης του προγράμματος είναι η Αγγλική.

Τα έξοδα διαμονής στη Κοπεγχάγη επτά καθηγητών, κλάδου ΠΕ4 , οι εργασίες των οποίων ή των μαθητών που επέβλεπαν βραβευθούν στους 6 ους Πανελλήνιους Αγώνες, θα καλυφθούν από το πρόγραμμα Science on Stage - Europe. Τα έξοδα μετάβασης στη Κοπεγχάγη καθώς και τα έξοδα μετάβασης και διαμονής στην Αθήνα για τους 6 ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες στους Αγώνες.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στους Αγώνες πρέπει να στείλουν, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 , τα ακόλουθα:
•  Ένα κείμενο, μέχρι 2000 λέξεις, με πλήρη περιγραφή της εργασίας που θα παρουσιάσουν καθώς και μία ή δύο φωτογραφίες που θα βοηθούσαν την περιγραφή, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. Τα κείμενα και οι φωτογραφίες δεν θα επιστραφούν.
•  Χωριστή σελίδα στην οποία αναφέρονται ο τίτλος της εργασίας, το είδος της (κατασκευή, πείραμα κ.ο.κ.), το όνομα (-τα) των συμμετεχόντων, το όνομα του εκπροσώπου της ομάδας σε περίπτωση ομαδικής εργασίας, το όνομα του σχολείου ή του εκπαιδευτικού φορέα εργασίας των συμμετεχόντων, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο, φαξ και e - mail.

Διεύθυνση αποστολής εργασιών:
Γ΄ Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
Υπεύθυνη: Ευγενία Τσιτοπούλου
Θηβών 401
122 10, Αιγάλεω
Αθήνα.
Τηλ. 210-5441533, FAX : 210-5441255, email : etsitop[at]otenet.gr

Όλες οι προτάσεις θα υποβληθούν σε κρίση. Η προεπιλογή και η τελική επιλογή των επτά καλύτερων εργασιών θα γίνει από επιτροπή μελών της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο - Ευρώπη».

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών είναι τα κάτωθι:
•  Η συμβολή της προτεινόμενης εργασίας ή του εκπαιδευτικού υλικού στην κατανόηση βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο του θέματος: «Αιχμαλωτίζοντας την Καρδιά και το Νου μέσω της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών».
•  Ο βαθμός αλληλεπιδραστικότητας της εργασίας με τους μαθητές.
•  Ο βαθμός πρωτοτυπίας της εργασίας.
•  Η δυνατότητα αναπαραγωγής και διάχυσης στην εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικούς ή μαθητές)
•  Η ποιότητα και η αισθητική της κατασκευής ή του εκπαιδευτικού υλικού.

Η αφίσα του προγράμματος με χρήσιμες πληροφορίες


Με την υποστήριξη των