Η Επιστημονική Επανάσταση και η Ιστορία της Κλασσικής Μηχανικής

Main Timeline

Ακολουθώντας την επανάσταση του Κοπέρνικου, ήταν εμφανές ότι οι επιστημονικές θεωρίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές χωρίς αυστηρό έλεγχο. Η επικοινωνία μεταξύ των επιστημόνων αυξήθηκε και έδωσε το έναυσμα για περισσότερες ανακαλύψεις.
 
1564 - 1642 Ο Γαλιλαίος (Galileo Galilei) θεωρείται από πολλούς ο πατέρας της μοντέρνας Φυσικής λόγω της επιμονής του να αντικαταστήσει παλιές υποθέσεις με επιστημονικά τεκμηριωμένες θεωρίες. Είναι γνωστός για τις θεωρίες του σχετικά με τα ουράνια σώματα και τις εργασίες του στην μηχανική που άνοιξαν τον δρόμο για τον Νεύτωνα.
1546 - 1601, 
1571 - 1630
Ο Tycho Brahe και ο Johannes Kepler. Οι ακριβείς μετρήσεις του Brahe επέτρεψαν στον Kepler να αναπτύξει τη θεωρία του γιά την  ελλειπτική κίνηση των πλανητών και παρείχαν την απόδειξη για το σύστημα του Κοπέρνικου. Επιπλέον, ο Kepler γράφει μία ποιοτική περιγραφή της βαρύτητας. 
1642 - 1727 O Ισαάκ Νεύτων (Sir Isaac Newton) αναπτύσσει τους νόμους της μηχανικής (τώρα τους ονομάζουμε Κλασσική Μηχανική) που εξηγούν την κίνηση των σωμάτων με μαθηματικό τρόπο.
1773 - 1829 Ο Thomas Young αναπτύσσει την κυματική θεωρία του φωτός και περιγράφει την περίθλαση του φωτός.
1791 - 1867 Ο Michael Faraday δημιουργεί τον ηλεκτρικό κινητήρα, και αναπτύσσει την μία αντίληψη της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, η οποία παρέχει την απόδειξη ότι ο ηλεκτρισμός έχει σχέση με τον μαγνητισμό. Επί πλέον, ανακαλύπτει  την ηλεκτρόλυση και περιγράφει την αρχή διατήρησης της ενέργειας.
1799 - 1878 Η έρευνα του Joesph Henry  πάνω στην ηλεκτρομαγνητική επαγωγή έγινε την ίδια εποχή με αυτή του Faraday. Δημιούργησε τον πρώτο κινητήρα. Η δουλειά του στους ηλεκτρομαγνήτες οδήγησε στην ανάπτυξη του τηλέγραφου.
1873 Ο James Clerk Maxwell έκανε πολύ σημαντική έρευνα σε τρία θέματα : την όραση του χρώματος, την μοριακή θεωρία και την ηλεκτρομαγνητική θεωρία. Οι ιδέες που αποτελούν την βάση των θεωριών του Maxwell  για τον ηλεκτρομαγνητισμό περιγράφουν την διάδοση των κυματων του φωτός στο κενό.
1874 Ο George Stoney αναπτύσσει την θεωρία του ηλεκτρονίου και υπολογίζει την μάζα του.
1895 Ο Wilhelm Roentgen ανακαλύπτει τις ακτίνες Χ.
1898 Οι Marie και Pierre Curie ξεχωρίζουν τα ραδιενεργά στοιχεία.
1898 Ο Joseph Thompson μέτρησε το ηλεκτρόνιο και ανέπτυξε την θεωρία του "σταφιδόψωμου" για το άτομο -- ότι δηλαδή το άτομο είναι μία σφαίρα ελαφρά θετικά φορτισμένη γεμάτη με ηλεκτρόνια όπως οι σταφίδες στο σταφιδόψωμο.
Main TimelineΕπιστροφή στην Αρχική Σελίδα της Ιστορίας