Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα της ΠεριπέτειαςBack

Η Διαδρομή της Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων στο Χρόνο


Για περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι σκεφτόταν για τα στοιχειώδη σωματίδια από τα οποία αποτελείται όλη η ύλη, αρχίζοντας από την σταδιακή ανάπτυξη της ατομικής θεωρίας, ακολοθώντας με την κβαντική θεωρία του ατόμου και καταλήγοντας στην σημερινή θεωρία του Καθιερωμένου Πρότυπου.

Σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε την ιστορία της Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων εστιάζοντας στους επιστήμονες και τους στοχαστές που βοήθησαν στην διαμόρφωση του πεδίου της  Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων. Τα τέσσερα τμήματα που ακολουθούν είναι κανονισμένα κατα χρονολογική σειρά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα για περισσότερες πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή γεγονός.
 
Αρχαίοι Χρόνοι - 1550 μ.Χ.: Η Αρχαιότητα
1550 - 1900 μ.Χ.: Η Επιστημονική Επανάσταση και η Κλασσική Μηχανική
1900 - 1964 μ.Χ.: Η Κβαντική Θεωρία
1964 - Σήμερα: Η Σύγχρονη Άποψη (Το Καθιερωμένο Πρότυπο)


Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα της ΠεριπέτειαςBack
Μέρη της Ιστορίας των Στοιχειωδών Σωματιδίων έχουν γραφτεί από την τάξη του 1996 του  Mountain Empire High School, Pine Valley, California,  υπό την επίβλεψη της  Susan Lafo. Η απόδοση στα Ελληνικά έγινε απο τον Δρ. Γιώργο Τσιπολίτη.