ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

(ΓΙΑ ΤON ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΟΥΠΑΝΟ)

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλαιοκαστριτών σε συνεδρίασή του την 31η Μαίου 2008 εξέδωσε το ακόλουθο ομόφωνο ψήφισμα:

«Εκφράζει την συμπάθειά του προς τον συνδημότη μας καθηγητή του Ε.Μ.Π κ. Γεώργιο Ζουπάνο, που δέχθηκε άδικη και βάρβαρη επίθεση από τα όργανα των συμφερόντων, που για πολλά χρόνια εκμεταλλεύονται τις παραλίες, όταν αυτός βρέθηκε αλληλέγγυος στην προσπάθεια των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη και να αποδώσουν το δημόσιο αγαθό για χρήση στο λαό».

Το ανωτέρω ψήφισμα να κοινοποιηθεί στΜ.Μ.Ε.

Για Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Δήμαρχος

Κων/νος Μιχαλάς Κων/νος Χαλικιάς

Τα μέλη