Γιάννης Σ. Ράπτης

(English Version)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

Τομέας Φυσικής

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα

Τηλ.+30-2107723044, Fax:+30-2107722928

e-mail:yraptis@central.ntua.gr

_______________________________________________________________________

Διδασκαλία Μαθημάτων

Ακαδημαϊκό Ετος 2003-04 - Χειμερινό Εξάμηνο

  1. Φυσική-Ι, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - ΕΜΠ (Εξάμηνο:1)
  2. Φυσική-ΙΙΙ, Σχολή Ηλεκ/λόγων Μηχανικών & ΜΗΥ - ΕΜΠ (Εξάμηνο:3)
  3. Ημιαγωγοί και Ημιαγώγιμες Δομές, Σχολή Εφ. Μαθ. & Φυσ. Επιστημών - ΕΜΠ (Εξάμηνο:7)

.

Ακαδημαϊκό Ετος 2003-04 - Εαρινό Εξάμηνο

  1. Φυσική-ΙΙ, Σχολή Εφ. Μαθ. & Φυσ. Επιστημών - ΕΜΠ (Εξάμηνο:2)

.

Ακαδημαϊκό Ετος 2004-05 - Χειμερινό Εξάμηνο

  1. Φυσική-ΙΙΙ, Σχολή Ηλεκ/λόγων Μηχανικών & ΜΗΥ - ΕΜΠ (Εξάμηνο:3)
  2. Ημιαγωγοί και Ημιαγώγιμες Δομές, Σχολή Εφ. Μαθ. & Φυσ. Επιστημών - ΕΜΠ (Εξάμηνο:7)

.

_______________________________________________________________________

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Οπτικές και Κρυσταλλοδυναμικές Ιδιότητες Υλικών

Ημιαγωγοί των Ομάδων IV (Si, Ge), III-V (GaAs, InP, AlSb, II-VI (CdTe, ZnS, ZnSe, ZnTe)

Οπτική Φασματοσκοπία (Raman - Photoluminescence)

Οπτική Μελέτη Υλικών υπό Υψηλές Μονοαξονικές (1-10 kbar) και Υδροστατικές (1-300kbar) Πιέσεις

Αναρμονική Μελέτη Κρυσταλλικών Υλικών υπό μεταβλητή Θερμοκρασία(10-1000Κ)

_______________________________________________________________________

Επιστημονικές Ανακοινώσεις - Δημοσιεύσεις

_______________________________________________________________________

Βιογραφικό Σημείωμα και Ανάλυση Εργασιών

Εκτεταμένο CV

_______________________________________________________________________