ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

2021-22(χειμερινό εξ) Στοιχειώδη Σωματίδια Ι - Σχολή ΕΜΦΕ

2021-22(χειμερινό εξ.) Τεχνολογία Ανιχνευτικών και Επιταχυντικών Διατάξεων- Σχολή ΕΜΦΕ

2021-22(χειμερινό εξ) Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική & τη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων - (εργαστήρια) - Σχολή ΕΜΦΕ

2020-21(εαρινό εξ) Οργανολογία - Μεταπτυχιακό - ΦΤΕ - Σχολή ΕΜΦΕ

2021-22(εαρινό εξ.) Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός) - Σχολή ΝΜΜ

Προηγούμενα έτη

2001-05(χειμερινό εξ) Φυσική Ι (Μηχανική) Σχολή ΗΜΜΥ

2001-06 & 2017(εαρινό εξ.) Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός) Σχολή ΗΜΜΥ & Ναυπηγών

2002-09(χειμερινό εξ) Ηλεκτρονικά ΣΕΜΦΕ

2005-09(χειμερινό εξ) Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική & τη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων Σχολή ΕΜΦΕ

2006-09 & 2010-15 & 2019-2021 Τεχνολογία Ανιχνευτικών & Επιταχυντικών Διατάξεων Σχολή ΕΜΦΕ

2007-11& 2014 Εφαρμογές Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική και τη Βιολογία Σχολή ΕΜΦΕ

2009-11(χειμερινό εξ) Φυσική Ι (Μηχανική) Σχολή ΕΜΦΕ

2010-15(εαρινό εξ.) Ηλεκτρονικά Ι Σχολή ΕΜΦΕ

2009-21(χειμερινό εξ) Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική & τη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων - (εργαστήρια) - Σχολή ΕΜΦΕ

2011-17 Ηλεκτρονικά ΙΙ (εργαστήρια) - Σχολή ΕΜΦΕ

2018-21(χειμερινό εξ) Εισαγωγή στη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων Σχολή ΕΜΦΕ

 

 

Ο Αϊνστάιν μιλά για τη θεωρία της σχετικότητας