Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην περιοχή των στοιχειωδών σωματιδίων. Συμμετέχω από το 2016 στο πείραμα CMS στο LHC στο CERN. Κύριες υπευθυνότητες της ομάδας του ΕΜΠ στο πείραμα CMS είναι: συμμετοχή στο central DCS του πειράματος, η ανάπτυξη του συστήματος DCS για το θερμιδόμετρο HGCAL, η ανάπτυξη του L1 trigger για ταυτοποίηση jet, μελέτες φυσικής με top-quark.

Επιπλέον συμμετέχω από το 2008 στο πείραμα RD51 που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη νέων ανιχνευτικών διατάξεων βασισμένων σε Micro Pattern Gaseous Detectors (MPGD). Είμαι μέλος του Management Board του πειράματος, test beam coordinator, GLIMOS του πειράματος και εκπρόσωπος των ελληνικών ομάδων.

Παλαιότερα συμμετείχα στο πείραμα ATLAS στο CERN (2001-2016) όπου συμμετείχα στην κατασκευή των εσωτερικών θαλάμων ανίχνευσης μιονίων MDT-BIS, στην ανάπτυξη των ανιχνευτών micromegas για την αναβάθμιση του συστήματος μιονίων, σε αναλύσεις φυσικής h-->WW καθώς και τη μέτρηση των J/ψ και ψ(2S) μεσονίων.

Από το 1995-2007 συμμετείχα στο πείραμα Η1 στο ερευνητικό κέντρο Deutsches Elektronen Sychrotron ( DESY ) στο Αμβούργο της Γερμανίας. Το πείραμα μελετούσε συγκρούσεις ηλεκτρονίων - πρωτονίων στον μοναδικό στον κόσμο επιταχυντή ηλεκτρονίων - πρωτονίων που λεγόταν HERA . Ο σκοπός του πειράματος ήταν η κατανόηση της δομής του πρωτονίου. Kύρια υπευθυνότητα μου σ' αυτό πείραμα είναι σε hardware ο εκκινητής εύρεσης φορτισμένων σωματιδίων DCrphi και κύρια περιοχή μελέτης στη φυσική των βαρέων κουάρκ όπου πραγματοποίησα και την πρώτη παρατήρηση παραγωγής του b-κουαρκ σε αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίων πρωτονίων.

Πριν από αυτά τα πειράματα συμμετείχα το διάστημα (1991-1995) στο πείραμα L3 στον επιταχυντή LEP στο CERN στη Γενεύη που μελέτησε τις διασπάσεις του σωματιδίου Ζ όπου είχα την υπευθυνότητα του ανιχνευτή φωτεινότητας και συμμετείχα στις μελέτες φυσικής με b-κουάρκ.

Επίσης συμμετείχα στο πείραμα ARGUS (1986-1991) στον επιταχυντή DORIS II στο DESY που είναι το πείραμα στο οποίο έκανα το διδακτορικό μου. Το πείραμα είναι γνωστό για την πρώτη παρατήρηση της των ταλαντώσεων μεταξύ ύλης και αντιύλης σε μεσόνια που περιέχουν το b-κουάρκ. Εκτός των μελετών με b-κουαρκ μελέτησα και αλληλεπιδράσεις δύο φωτονίων που στην τελική τους κατάσταση είχαν διανυσματικά μεσόνια ερευνώντας την ύπαρξη εξωτικών καταστάσεων 4-κουαρκ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  cms  
     
rd51