Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των δημοσιέυσεων μου από το SPIRES στο SLAC.

Επίσης μπορείτε να δείτε τις αναφορές στις δημοσιεύσείς μου