Στα πλαίσια της Ελληνικής Εταιρίας Σπουδών της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (ΕΕΣΦΥΕ) συμμετέχω στην ομάδα εκλαΐκευσης θεμάτων της φυσικής των στοιχειωδίων σωματιδίων. Μπορείτε να δείτε πολλά άρθρα που εξηγούν θέματα σχετικά με την φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων. Μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα είναι η περιπέτεια των σωματιδίων. Για να πάρετε μια ιδέα μπορείτε να δείτε μία περίληψη για τον κόσμο σε κλίμακα μικρότερη από το άτομο. Επίσης μπορείτε να δείτε την ιστορία της φυσικής των στοιχειωδών σωματιδίων.

Η Tαυτοποιώντας Σωματίδια και η Hands on CERN δίνουν τη δυνατότητα εξοικείωσης στη ανίχνευση σωματιδίων.

Κάθε χρόνο η ομάδα εκλαΐκευσης του ΕΜΠ οργανώνει τα Master Classes