Επικοινωνία:

Τομέας Φυσικής
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
GR-15780 Ζωγράφου Αθήνα
 
Τηλ: 210 772 2984
Fax: 210 772 3021

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

yorgos@central.ntua.gr