Χειμερινό Εξάμηνο 2003 - "Αναγνώριση Προτύπων & Νευρωνικά Δίκτυα"
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών


Διδάσκων: Θεόδωρος Αλεξόπουλος
e-mail: theoalex@central.ntua.gr
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 15:00 - 17:00μμ και Παρασκευή 10:30 - 12:30
Γραφείο: Τομέας Φυσικής, Κτίριο Φυσικής 2ος όροφος, 209
Βιβλιογραφία: "Στατιστική Αναγνώριση Προτύπων", σημειώσεις Θ. Αλεξόπουλος & Α. Τζαμαριουδάκη.

 

Η ύλη και το πρόγραμμα που θα καλυφθεί είναι:

Εβδομάδα Κεφάλαιο Σημειώσεων Ύλη, σύντομη περιγραφή
1η 29/09 - 03/10/2003 1 Εισαγωγή στην αναγνώριση προτύπων
2η 06/10 - 10/10/2003 1 Επανάληψη στην θεωρία πιθανοτήτων
3η 13/10 - 17/10/2003 1 Στατιστική θεωρία του Bayes στην αναγνώριση προτύπων
4η 20/10 - 24/10/2003 1 Συναρτήσεις/υπερεπιφάνειες απόφασης
5η 27/10 - 31/10/2003 2 Perceptron, γραμμικές διαχωριστικές συναρτήσεις
6η 03/11 - 07/11/2003 2 Εξαγωγή χαρακτηριστικών και επιλογή χαρακτηριστικών
7η 10/11 - 14/11/2003 3 Θεωρία των Neyman-Pearson στην αναγνώριση προτύπων
8η 17/11 - 21/11/2003 3 Μη-παραμετρική αναγνώριση προτύπων
9η 24/11 - 28/11/2003 3 Αλγόριθμος Parzen, κοντινότερος γείτονας, κλπ
10η 01/12 - 05/12/2003 4 Μετασχηματισμός Κ-L και μέγιστη εντροπία
Εισαγωγή στα Νευρωνικά δίκτυα, Βασικές αρχιτεκτονικές.
11η 08/12 - 12/12/2003 4 Δίκτυα με εμπρόσθια τροφοδότηση, Δίκτυα με ανάδραση.
12η 15/12 - 19/12/2003 4 Τεχνικές μάθησης νευρωνικών δικτύων, Αναγνώριση προτύπων
13η 23/12 - 26/12/2003 - Διακοπές Χριστουγέννων
14η 29/12 - 02/01/2004 - Διακοπές Χριστουγέννων
15η 07/01 - 09/01/2004 1, 2, 3, 4 Επανάληψη

 

Συνοδευτικό υλικό:

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος
handout1.doc Εισαγωγικό κείμενο, γενικές πληροφορίες για το μάθημα 198 kb
hw1-2003.pdf Πρώτη σειρά ασκήσεων 127 kb
hw2-2003.pdf Δεύτερη σειρά ασκήσεων 160 kb
hw3-2003.pdf Τρίτη σειρά ασκήσεων 154 kb
hw1-2003-ans.pdf Λύσεις πρώτης σειράς 258 kb
hw2-2003-ans.pdf Λύσεις δεύτερης σειράς 408 kb

 

Πίνακας ανακοινώσεων:

Ανακοινώσεις
Οι διαλέξεις θα δίνονται κάθε Δευτέρα 10:45 - 12:30 (αίθουσα B102) & Τετάρτη 10:45 - 12:30 (αίθουσα B103). Σε κάθε ενότητα θα δίδονται προβλήματα (ασκήσεις) που πρέπει να λύνονται από τους φοιτητές για εξάσκηση. Οι φοιτητές που θα παραδώσουν επιτυχώς και τις 4 ομάδες ασκήσεων θα πριμοδοτηθούν με 2 επιπλέον μονάδες στην τελική βαθμολογία.
Θα δοθεί ένα διαγώνισμα (τελικό διαγώνισμα) κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου όπου η ημερομηνία του θα καθοριστεί αργότερα. Το διαγώνισμα αυτό θα γίνει με ανοικτές σημειώσεις.

Τελευταία ανανέωση: 26/11/2003