ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

Πίσω στην κεντρική σελίδα
του προγράμματος

 

4οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα:
«Φυσικές Επιστήμες και Ανθρωπότητα»

 

Η Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο 1» ( Science on Stage 1), σε συνεργασία με το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, διοργανώνει τους 4 ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Φυσικές Επιστήμες και Ανθρωπότητα».

Στους αγώνες θα παρουσιαστούν εργασίες μαθητών ή/και εργασίες εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κεντρικό άξονα το θέμα: « Φυσικές Επιστήμες και Ανθρωπότητα». Οι εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, μπορούν να είναι: κατασκευές, πειράματα, καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική ( video , cd - rom , λογισμικό), θεατρική παράσταση.

Οι 4 οι Πανελλήνιοι Αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2005 και 1 Οκτωβρίου 2005 στο φουαγιέ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στην Αθήνα, με ευθύνη της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος Science on Stage 1.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί όλων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς εποπτευόμενους από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Π.Ι., Κ.Ε.Ε., Π.Ε.Κ., Ε.Κ.Φ.Ε. κ.τ.λ.). Στις ατομικές εργασίες υπεύθυνος, καθώς και ο εκπρόσωπος της ομάδας στις ομαδικές εργασίες, πρέπει να είναι εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ4. Οι εκπρόσωποι των ομαδικών εργασιών ορίζονται από τις ομάδες τους.

Στους 4ους Πανελλήνιους Αγώνες θα απονεμηθούν επτά (7) βραβεία, από τα οποία το 50% τουλάχιστον θα απονεμηθεί σε εκπαιδευτικούς ή μαθητές που δεν είχαν βραβευτεί στις προηγούμενες τρεις διοργανώσεις του 2000, του 2001 και του 2003. Οι επτά εργασίες που θα βραβευτούν θα μετέχουν στο Ελληνικό περίπτερο και θα διαγωνισθούν στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on Stage 1, μαζί με τις εργασίες των άλλων εκπαιδευτικών από τις είκοσι εννέα Ευρωπαϊκές χώρες που μετέχουν στο πρόγραμμα.

Η κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on Stage 1 θα πραγματοποιηθεί 21-25 Νοεμβρίου 2005 στο CERN (Γενεύη). Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on Stage 1 στο CERN θα συμμετέχουν επίσης και στα σεμινάρια και τα workshops που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Η γλώσσα της κεντρικής εκδήλωσης του προγράμματος είναι η Αγγλική.

Στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on Stage 1 θα υπάρχουν ειδικά αφιερώματα για κάθε ημέρα, με τα εξής θέματα:

•  Ημέρα Einstein

•  Ημέρα Περιβάλλοντος (π.χ. περιβάλλον, αειφόρος ανάπτυξη, κλιματογραφία, ωκεανογραφία, ενέργεια)

•  Ημέρα Αστρονομίας και Διαστήματος

•  Ημέρα των Επιστημών της Ζωής (π.χ. υγεία, βιοτεχνολογία, γενετική)

•  Ημέρα Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας για την Κοινωνία (τεχνολογίες αιχμής, προϊόντα και υπηρεσίες).

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στους 4 ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Φυσικές Επιστήμες και Ανθρωπότητα» , μπορούν να εντάσσονται, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, σε κάποια από τα επί μέρους θέματα του προγράμματος.

Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής στην Γενεύη επτά καθηγητών, κλάδου ΠΕ4 , οι εργασίες των οποίων ή των μαθητών που επέβλεπαν βραβευθούν στους 4 ους Πανελλήνιους Αγώνες, θα καλυφθούν από το πρόγραμμα Science on Stage 1. Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής στην Αθήνα για τους 4 ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Φυσικές Επιστήμες και Ανθρωπότητα» θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες στους Αγώνες.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στους Αγώνες πρέπει να στείλουν, μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2005 , τα ακόλουθα:

•  Ένα κείμενο, μέχρι 2000 λέξεις, με πλήρη περιγραφή της εργασίας που θα παρουσιάσουν καθώς και μία ή δύο φωτογραφίες που θα βοηθούσαν την περιγραφή, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. Τα κείμενα και οι φωτογραφίες δεν θα επιστραφούν.

•  Χωριστή σελίδα στην οποία αναφέρονται ο τίτλος της εργασίας, το είδος της (κατασκευή, πείραμα κ.ο.κ.), το όνομα (-τα) των συμμετεχόντων, το όνομα του εκπροσώπου της ομάδας σε περίπτωση ομαδικής εργασίας, το όνομα του σχολείου ή του εκπαιδευτικού φορέα εργασίας των συμμετεχόντων, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο και αν υπάρχουν φαξ και e - mail .

Διεύθυνση αποστολής εργασιών:

Γ΄ Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας
Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω Τηλ. 210-5441533
Υπεύθυνη: Ευγενία Τσιτοπούλου FAX : 210-5441255
Θηβών 401
122 10, Αιγάλεω, Αθήνα.
email : etsitop @ otenet . gr

Όλες οι προτάσεις θα υποβληθούν σε κρίση. Η προεπιλογή και η τελική επιλογή των επτά καλύτερων εργασιών θα γίνει από επιτροπή μελών της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο 1».

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών είναι τα κάτωθι:

•  Η συμβολή της προτεινόμενης εργασίας ή του εκπαιδευτικού υλικού στην κατανόηση βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο του θέματος: «Φυσικές Επιστήμες και Ανθρωπότητα».

•  Ο βαθμός αλληλεπιδραστικότητας της εργασίας με τους μαθητές.

•  Ο βαθμός πρωτοτυπίας της εργασίας.

•  Η δυνατότητα αναπαραγωγής και διάχυσης στην εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικούς ή μαθητές)

•  Η ποιότητα και η αισθητική της κατασκευής ή του εκπαιδευτικού υλικού.

Σας ενημερώνουμε ότι στην προηγούμενη Διεθνή διοργάνωση "Φυσική στο Προσκήνιο 3", που έγινε στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαστημικής Τεχνολογίας ( ESTEC ) στην Ολλανδία, από 8 ως 15 Νοεμβρίου 2003, με θέμα "Φυσική και Ζωή", οι Έλληνες καθηγητές πήραν τα ακόλουθα βραβεία:

1) Ο φυσικός Ηλίας Καλογήρου κέρδισε το μεγάλο βραβείο του Φεστιβάλ (πρώτο "Ευρωπαϊκό βραβείο Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών") για την πρωτότυπη κατασκευή του "Προσεγγίζοντας την Φυσιολογία του ανθρώπινου αυτιού". Το βραβείο συνοδεύτηκε από χρηματικό έπαθλο 4000 ευρώ.

2) Ο φυσικός Διονύσιος Καρούνιας κέρδισε το δεύτερο από τα 7 βραβεία πρωτοποριακού εκπαιδευτικού υλικού για την δημιουργία του με πολυμέσα "Ο Αλέξανδρος ταξιδεύει και συλλογίζεται ..." Το βραβείο ήταν εκπαιδευτική επίσκεψη και παρουσίαση της εργασίας του στο Ινστιτούτο Laue-Langevin (ILL).

3) Το Ελληνικό περίπτερο στην έκθεση των κατασκευών πήρε το τρίτο βραβείο για την συνολική του παρουσία στη Διοργάνωση. Το βραβείο παρέλαβε, η εκπρόσωπος της Ελληνικής αποστολής, φυσικός Ευγενία Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη. Το βραβείο ήταν βιβλία, συνολικής αξίας 2000 ευρώ (10 x 200 ευρώ σε καθένα από τα μέλη της Ελληνικής αποστολής).

Για την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή
του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο 1»
Ευγενία Τσιτοπούλου
Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Αιγάλεω, Συντονίστρια της Ελληνικής Επιτροπής


 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ