ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΥΨΗΛΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΑΪΚΕΥΣΗΣ
OUTREACH GROUP

   ...πίσω

2005
Παγκόσμιο
έτος Φυσικής

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 - ΕΜΠ

Στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου μπορείτε να φτάσετε με το λεωφορείο 140 που κάνει στάση απέναντι (διασχίζοντας τη Λεωφ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ) από τη στάση του MΕΤRO ΚΑΤΕΧΑΚΗ. Το λεωφορείο αυτό (μετά από διαδρομή περίπου 7 λεπτών) κάνει στάση μπροστά από την ΠΥΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ (βλ. χάρτη) της Πολυτεχνειούπολης. Επίσης, το λεωφορείο 242 κάνει κυκλική διαδρομή MΕΤRO ΚΑΤΕΧΑΚΗ (στην ίδια στάση με το 140) - Πολυτεχνειούπολη, καλύπτοντας και το εσωτερικό της Πολυτεχνειούπολης. Αν έρχεστε με αυτοκίνητο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την ΠΥΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ή την ΠΥΛΗ ΚΑΤΕΧΑΚΗ (μόνο στην άνοδο της Λεωφ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ).

Τα μαθήματα θα γίνουν στο Κτίριο του Κεντρικού Υπολογιστή (1ος όροφος) της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου (βλ. χάρτη). Ακολουθείστε τα βέλη ανάλογα αν έρχεστε με αυτοκίνητο ή με τα πόδια. Η αίθουσα περιλαμβάνει 60 προσωπικούς υπολογιστές. Η αντιστοιχία είναι 1 υπολογιστής ανά 2 μαθητές. Για τα μαθήματα θα χρησιμοποιηθεί κυρίως το πρόγραμμα Hands-on CERN. Για άλλα σχετικά προγράμματα μπορείτε να δείτε εδώ.

Το πρόγραμμα για τους μαθητές είναι το εξής:

08:30-09:00 Εγγραφή
09:00-09:15 Έναρξη - Χαιρετισμοί
09:15-10:00 Θεωρητική Εισαγωγή στα Στοιχειώδη Σωματίδια
                   (N. Τράκας, Αναπλ. Καθηγητής ΣΕΜΦΕ/ΕΜΠ)

10:00-10:15 Διάλειμμα - Αναψυκτικά (στο εστιατόριο του ΕΜΠ)

10:15-10:45 Εισαγωγή στους Επιταχυντές
                   (Η. Κατσούφης, Αναπλ. Καθηγητής ΣΕΜΦΕ/ΕΜΠ)

10:45-11:00 Διάλειμμα

11:00-11:45 Εισαγωγή στους Ανιχνευτές
                   (Θ. Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια ΣΕΜΦΕ/ΕΜΠ)
11:45-12:30 Ανίχνευση - Ανάλυση (μαθητές και καθηγητές μαζί)
                   (Κ. ΤΖαμαριουδάκη, Λέκτορας ΣΕΜΦΕ/ΕΜΠ)

12:30-13:30 Γεύμα (στο εστιατόριο του ΕΜΠ)

13:30-14:00 Ανίχνευση - Ανάλυση (συνέχεια)
14:00-15:15 Ερευνητική εργασία

15:15-15:30 Διάλειμμα - Αναψυκτικά (στο εστιατόριο του ΕΜΠ)

15:30-17:00 Ερευνητική εργασία (συνέχεια)
17:00-17:30 Συλλογή αποτελεσμάτων - Προετοιμασία για video conferencing
17:30-18:30 Video conference
18:30-19:00 Συζήτηση - Συμπεράσματα

 

Όσον αφορά τους Καθηγητές που συνοδεύουν τους μαθητές, θα υπάρξει μια παράλληλη παρουσίαση, στις Αίθουσες Πολυμέσων, Κτίριο Βιβλιοθήκης (βλ. χάρτη).
Το πρόγραμμα για τους καθηγητές είναι το εξής:

10:15-11:00 Εισαγωγή στα Στοιχειώδη Σωματίδια Ι: Καθιερωμένο Πρότυπο
                   (N. Τράκας, Αναπλ. Καθηγητής ΣΕΜΦΕ/ΕΜΠ)
11:00-11:45 Εισαγωγή στα Στοιχειώδη Σωματίδια ΙΙ: Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο
                   (Α. Κεχαγιάς, Επίκ. Καθηγητής ΣΕΜΦΕ/ΕΜΠ)
11:00-11:45 Επιταχυντές
                   (Η. Κατσούφης, Αναπλ. Καθηγητής ΣΕΜΦΕ/ΕΜΠ)                  

12:30-13:30 Γεύμα (στο εστιατόριο του ΕΜΠ)

15:00-16:00 Ανιχνευτές
                   (Θ. Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια ΣΕΜΦΕ/ΕΜΠ)
16:00-17:00 Τεχνολογικές Εφαρμογές
                   (Ε. Γαζής, Καθηγητής ΣΕΜΦΕ/ΕΜΠ)

 

 

Για την επιτυχία της εκδήλωσης εργάστηκαν οι:

 

Ευχαριστούμε επίσης τους:
Φραγκουδάκη Χριστόδουλο, Κατσαρό Γρηγόρη, Φουκαρίδη Στέφανο, Καραμπάτση Μάρκο, Μπογιατζόγλου Νίκο και Μοσχά Άννα, προσωπικό του Διατμηματικού PC Lab, για την άψογη συνεργασία και τη συνεχή βοήθειά τους στην προετοιμασία της όλης εκδήλωσης και του video conference.


Αποτελέσματα και φωτογραφίες από την εκδήλωση