Στοιχεία Ευκλείδου for Windows 9x

(Here for Mac, Linux, Windows NT, 2000, XP, Vista, W7, w8)

Για να μπορέσετε να απολαύσετε το αρχαίο κείμενο στο πρωτότυπο(!) έχοντας windows 9x,
είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε την πολυτονική γραμματοσειρά Sgreek fonts,
και συνιστούμε τον Mozilla Firefox για καλύτερη ανάγνωση της εν λόγω γραμματοσειράς.
Nα ενεργοποιήσετε δε καταλλήλως τα εξής:
1)Javascript 2)Φωτογραφίες 3)"Allow documents to use other fonts"
Ακολουθήστε τις Οδηγίες, και αν συναντήσετε δυσκολίες επικοινωνήστε μαζί μου.

EUCLID 'S ELEMENTS

EUCLID'S ELEMENTS(The Original Text)

Displaying the Greek text of this Site (for Windows9X) requires having installed the Greek fonts "sgfixed"
and we recommended Mozilla Firefox for best results with these fonts!
and also the following must have been activated:
1)Javascript 2)Fotos 3)"Allow documents to use other fonts"
Follow the Instructions and for any problem or information contact us.

Copyright©1999 Dimitrios E. Mourmouras

Valid HTML 4.01 Transitional