Υπολογιστική Φυσική - Μία Πρακτική Εισαγωγή στην Υπολογιστική Φυσική και τον Επιστημονικό Προγραμματισμό

Εξάσκηση

English Version

Το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί υποθέτοντας ότι ο αναγνώστης εκτελεί τις εντολές και ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται στο βιβλίο ταυτόχρονα με την ανάγνωσή του. Αν η συμβουλή αυτή δεν ακολουθηθεί, το βιβλίο αυτό δεν θα εκπληρώσει τον σκοπό του, και μάλιστα πολλά σημεία του κειμένου μπορεί να φανούν ακατανόητα. Οπότε, πρέπει να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον στον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να μπορείτε να προγραμματίζετε και να εκτελείτε τις εντολές που παρουσιάζονται στο βιβλίο. Τα απόλύτως απαραίτητα εργαλεία είναι ένας καλός επεξεργαστής κειμένων για προγραμματιστές, ένας μεταγλωττιστής Fortran και ένα πρόγραμμα που να φτιάχνει της γραφικές παραστάσεις δεδομένων και συναρτήσεων. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που παρουσιάζονται στο βιβλίο, χρειάζεστε:

 • Ένα περιβάλλον λειτουργικού συστήματος της οικογένειας GNU/Linux και τα βασικά του εργαλεία (τέτοιο περιβάλλον είναι διαθέσιμο και σε άλλα λειτουργικά συστήματα, δείτε παρακάτω).
 • Έναν μεταγλωττιστή Fortran. Ο μεταγλωττιστής gfortran είναι ελεύθερα διαθέσιμος για τα κυριότερα λειτουργικά συστήματα υπό άδεια ελεύθερου λογισμικού στη θέση www.gfortran.org.
 • Έναν προχωρημένο επεξεργαστή κειμένου, κατάλληλο για προγραμματιστές, όπως ο Emacs. Ο Emacs είναι ελεύθερα διαθέσιμος για τα κυριότερα λειτουργικά συστήματα υπό άδεια ελεύθερου λογισμικού στη θέση www.gnu.org/software/emacs/.
 • Ένα προχωρημένο πρόγραμμα απεικόνισης δεδομένων, όπως το gnuplot. Το gnuplot είναι ελεύθερα διαθέσιμο για τα κυριότερα λειτουργικά συστήματα υπό άδεια ελεύθερου λογισμικού στη θέση www.gnuplot.info.
 • Τον φλοιό tcsh. Ο tcsh είναι ελεύθερα διαθέσιμος για τα κυριότερα λειτουργικά συστήματα υπό άδεια ελεύθερου λογισμικού στη θέση www.tcsh.org.
 • Τα προγράμματα awk, grep, sort, cat, head, tail, less. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμα στο υπολογιστικό σας περιβάλλον.
Αν έχετε ήδη εγκαταστήσει μια διανομή GNU/Linux στον υπολογιστή σας, όλο το παραπάνω λογισμικό μπορεί εύκολα και γρήγορα να εγκατασταθεί. Για παράδειγμα, σε μία διανομή τύπου Debian (όπως το Ubuntu) οι εντολές
 • sudo apt-get install tcsh emacs gnuplot-x11 gnuplot-doc
 • sudo apt-get install gfortran gawk gawk-doc binutils
 • sudo apt-get install manpages-dev coreutils liblapack3
εγκαθιστούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Αν δεν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε GNU/Linux στον υπολογιστή σας, μπορείτε να:
 • Εκκινήσετε τον υπολογιστή σας από ένα live usb/DVD, όπως το Ubuntu (www.ubuntu.com). Αυτό δεν θα προκαλέσει μόνιμες αλλαγές στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, αλλά μπορεί να ξεκινάει και να τρέχει λίγο πιο αργά. Το πλεονέκτημα αυτής της επιλογής είναι ότι μπορείτε να σώσετε όλο σας το περιβάλλον, αρχεία και εφαρμογές σε ένα αποθηκευτικό μέσο τύπου usb και να το χρησιμοποιήσετε σε όποιον υπολογιστή θέλετε (στο πανεπιστήμιο, internet cafe, φίλο σας κλπ). Σχετικό βίντεο για το πώς να το κάνετε, δείτε έδώ.
 • Εγκαταστήσετε το εξομοιωτή Linux Cygwin στο λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. Επιλέξτε την πλήρη εγκατάσταση και θα βρείτε όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο. Σχετικό βίντεο για το πώς να το κάνετε, δείτε έδώ.
 • Το λειτουργικό σύστημα Mac OS X βασίζεται στο Unix. Όλο το απαραίτητο λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί και σε αυτό, αναζητήστε στο google "gfortran for Mac", "emacs for Mac", "tcsh for Mac", κλπ.

Creative Commons License (CC BY-NC-ND 3.0 GR)