Αρχική Σελίδα Πίσω          

 

Κ. Χριστοδουλίδης: Κατάλογος Δημοσιεύσεων

C. CHRISTODOULIDES - LIST OF PUBLICATIONS

T

University thesis - Πανεπιστημιακή διατριβή

J

In refereed scientific journal - Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές

C

In refereed conference proceedings - Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου με κριτές

1

C. Christodoulides, (1968). Thermoluminescence in Tektites and Meteorites. M.Sc. Thesis, University of Birmingham, U.K. (T).

2

C. Christodoulides, (1971). Thermoluminescent Dating of Materials of Extraterrestrial or Biological Origin. Ph.D. Thesis, University of Birmingham. (T).

3

S. A. Durrani and C. Christodoulides, (1969). "Allende meteorite: Age determination by thermoluminescence". Nature, 223, 1219-1221. (J). PDF

4

S. A. Durrani, C. Christodoulides and K. V. Ettinger, (1970). "Thermoluminescence in tektites". J. Geophys. Res., 75, 983-995. (J).

5

K. V. Ettinger, S. A. Durrani and C. Christodoulides, (1970). "Observation of thermoluminescence induced by fission fragments". Radiation Effects, 5, 99-102. (J). PDF

6

C. Christodoulides, S. A. Durrani and K. V. Ettinger, (1970). "Study of thermoluminescence in some stony meteorites". Modern Geology, 1, 245-259. (J).

7

C. Christodoulides and K. V. Ettinger, (1971). "Some problems of long range thermoluminescence dating as applied to meteorites and tektites". Phys. Earth Planet. Interiors, 4, 261-269. (J).

8

C. Christodoulides and K. V. Ettinger, (1971). "Some useful data from the Randall-Wilkins equation". Modern Geology, 2, 235-238. (J).

9

C. Christodoulides, K. V. Ettinger and J. H. Fremlin, (1971). "The use of TL glow peaks at equilibrium in the examination of the thermal and radiation history of materials". Modern Geology, 2, 275-280. (J). PDF

10

C. Christodoulides and J. H. Fremlin, (1971). "Thermoluminescence of biological materials". Nature, 232, 257-258. (J). PDF

11

S. A. Durrani, W. Prachyabrued, C. Christodoulides, J. H. Fremlin, J. Edgington, R. Chen and I. M. Blair, (1972). "Thermoluminescence of Apollo 12 samples: Implications for lunar temperature and radiation histories". Proc. 3rd Lunar Sci. Conf., Geochim. Cosmochim. Acta, (Suppl. 3), 3, 2955-70. (C). PDF

12

W. D. Allen and C. Christodoulides, (1975). "Gravitational radiation experiments at the University of Reading and the Rutherford Laboratory". J. Phys. A: Math. Gen., 8, 1726-33. (J). PDF

13

C. Petridou, C. Christodoulides and S. Charalambous, (1978). "Non-radiation induced thermoluminescence in pre-irradiated LiF (TLD-100)". Nucl. Instr. Meth., 150, 347-352. (J).

14

P. Pissis, L. Apekis, C. Christodoulides and G. Boudouris, (1982). "Depolarization thermocurrents in oil-in-water emulsions at subzero temperatures". J. Phys. D: Appl. Phys., 15, 2513-2522. (J).

15

P. Pissis, L. Apekis, C. Christodoulides and G. Boudouris, (1982). "Dielectric behaviour of ice microcrystals dispersed within suspensions: A DTC study". Z. Naturforsch., 37a, 1000-1004. (J).

16

P. Pissis, L. Apekis, C. Christodoulides and G. Boudouris, (1983). "Dielectric study of dispersed ice microcrystals by the depolarization thermocurrent technique". J. Phys. Chem., 87, 4034-4037. (J).

17

P. Pissis, L. Apekis, G. Boudouris, D. Diamanti and C. Christodoulides (1984). "Bound water in frozen aqueous solutions of biological materials: a dielectric study by the DTC technique". In: Z. Bajzer, P. Baxa and C. Franconi (eds), Proceedings of the II International Conference on Applications of Physics to Medicine and Biology, (World Scientific Publ. Singapore, 1984) pp. 567-568 . (C).

18

C. Christodoulides, (1985). "Determination of activation energies by using the widths of peaks of thermoluminescence and thermally stimulated depolarization currents". J. Phys. D: Appl. Phys., 18, 1501 -1510. (J). PDF

19

C. Christodoulides, (1985). "Errors involved in the determination of activation energies in TL and TSDC by the initial rise method". J. Phys. D: Appl. Phys., 18, 1665-1671. (J).

20

C. Christodoulides, (1986). "Use of peak widths for the determination of the trap parameters of thermoluminescence glow curves recorded with hyperbolic heating". J. Phys. D: Appl. Phys., 19, 1555-1562. (J).

21

C. Christodoulides, L. Apekis and P. Pissis, (1986). "An algorithm for least-squares curve-fitting of TL and TSDC peaks". Computer Physics Communications, 41, 35-39. (J).

22

C. Christodoulides, (1986). "Parameter determination for general-order thermoluminescence peaks measured by hyperbolic heating". Phys. Stat. Solidi (a), 91, 251-258. (J).

23

C. Christodoulides, (1987). "Are longitudinal forces predicted in magnetostatics by the Ampere force law in its line-current-element form?". Phys. Lett. A, 120, 129-130. (J). PDF

24

P. Pissis, L. Apekis and C. Christodoulides, (1987). "A comparative study of the dielectric behaviour of ice in water-containing systems". Proceedings of the VIIth Symposium on the Physics and Chemistry of Ice, Grenoble (France), Sept. 1986. J. de Physique, Coll. C1, Suppl.3, C1-135-141. (C). PDF

25

P. Pissis, L. Apekis and C. Christodoulides, (1987). "Multiplicity of dielectric relaxation times of dispersed ice microcrystals". Nuovo Cimento D9, 195-211. (J).

26

C. Christodoulides, (1987). "Equivalence of the Ampere and Biot-Savart force laws in magnetostatics". J. Phys. A: Math. Gen., 20, 2037-2042. (J). PDF

27

C. Christodoulides, (1987). "Influence of ground temperature variations and other factors on the accuracy of thermoluminescence dating methods based on the shape of glow curves". Nucl. Tracks Radiat. Meas., 13, 47-56. (J). PDF

28

P. Pissis, L. Apekis and C. Christodoulides, (1987). "Dielectric study of food emulsions at subzero temperatures by the Thermally Stimulated Depolarization TSD) technique". In: R. Jowitt, F. Escher, M. Kent, B. McKenna and M. Roques (eds.), Physical Properties of Foods-2, COST 90 bis, Final Seminar Proceedings, (Elsevier, London, 1987) pp. 229-230. (C).

29

P. Pissis, L. Apekis and C. Christodoulides, (1987). "Multiplicity of dielectric relaxation times of dispersed ice microcrystals. Time-dependence". Nuovo Cimento, D9, 815-828. (J).

30

C. Christodoulides, (1988). "Comparison of the Ampere and Biot-Savart magnetostatic force laws in their line-current-element forms". Am. J. Phys., 56, 357-362. (J). PDF

31

L. Apekis, C. Christodoulides and P. Pissis, (1988). "Dielectric properties of paper as a function of moisture content". Proceedings of the 5th International Conference on Dielectric Materials, Measurements and Applications (IEE, London, 1988) pp. 97-100. (C).

32

C. Christodoulides, L. Apekis and P. Pissis, (1988). "Peak parameters from peak area to height ratio in Thermally Stimulated Depolarization and Thermoluminescence". J. Appl. Phys., 64, 1367-1370. (J).

33

L. Apekis, P. Pissis, C. Christodoulides, G. Spathis, E. Kontou and V. Kefalas, (1988). "Dielectric properties of polyurethane block copolymers". In: D.K. Das-Gupta and A.W. Pattullo (eds), Proceedings of the 6th International Symposium on Electrets, (IEEE, New York, 1988) pp. 281-285. (C).

34

C. Christodoulides, (1988). "A rational approximation for the exponential appearing in the theory of thermally stimulated processes". J. Computational Physics, 79, 469-472. (J).

35

C. Christodoulides, (1988). "Effective temperature of polarization in measurements of thermally stimulated depolarization currents". Phys. Stat. Solidi. (a), 109, 611-616. (J).

36

C. Christodoulides, L. Apekis, P. Pissis and D. Daoukaki-Diamanti, (1989)."The determination of distributions of the parameters of thermally stimulated depolarization current peaks: Theory" Phys. Stat. Solidi (a), 111, 325-333. (J).

37

C. Christodoulides, (1989). "Effects of ground temperature variations on the accuracy of thermoluminescence dating methods based on the shape of glow curves". In: Y. Maniatis (ed.) Archaeometry (Proceedings of the 25th International Symposium, NRCPS Demokritos, Athens, May 1986), Elsevier 1989, pp. 9-18. (C).

(*)

C. Christodoulides, (1989). "On the equivalence of the Ampere and Biot-Savart magnetostatic force laws". Am. J. Phys., 57, 680. (* Letter to the editor). (J).

38

C. Christodoulides, (1989). "On Ampere's magnetostatic force law and the nature of the forces it predicts". Phys. Lett. A, 141, 383-385. (J).

39

C. Christodoulides, (1990). "General-order kinetics in thermoluminescence resulting from a distribution of the frequency factor". Phys. Stat. Solidi (a), 118, 333-342. (J).

40

G. Spathis, E. Kontou, V. Kefalas, L. Apekis, C. Christodoulides, P. Pissis, M. Ollivon and S. Quinquenet, (1990). "Relaxation phenomena and morphology of polyurethane block copolymers". J. Macromol. Sci. Phys., B29 (1), 31-48. (J).

41

P. Pissis, L. Apekis and C. Christodoulides, "Effect of water on dielectric relaxations in polymers". Proc. 2nd Int. Conf. on Electrical, Optical and Acoustic Properties of Polymers. (C).

42

P. Pissis, L. Apekis and C. Christodoulides, (1991). "Evolution with time of the dielectric properties of dispersed ice microcrystals". Nuovo Cimento, D13, 281-290. (J).

43

P. Pissis, A. Anagnostopoulou-Konsta, L. Apekis, D. Daoukaki -Diamanti and C. Christodoulides, (1991). "Dielectric effects of water in water-containing systems". J. Non-Cryst. Solids, 131-133, 1174-1181. (J).

44

A. Anagnostopoulou-Konsta, P. Pissis, L. Apekis, D. Daoukaki-Diamanti, C. Christodoulides and E.G. Sideris, (1991). "Dielectric study of the hydration process in biological materials". In: L. Peliti (ed.) Biologically Inspired Physics. (Plenum Publ. Co, N.Y.). 229-240. (C).

45

C. Christodoulides, P. Pissis, L. Apekis and D. Daoukaki-Diamanti. (1991). "Determination of distributions of the parameters of thermally stimulated depolarization current peaks". J. Phys. D: Appl. Phys., 24, 2050-2054. (J).

46

C. Christodoulides, L. Apekis P. Pissis, and D. Daoukaki-Diamanti, (1991). "Experimental analysis of distributed relaxation processes by TSDC techniques". In: R. Gerhard-Multhaupt, W. Kunstler, L. Brehmer, R. Danz (eds.). Proc. 7th Int. Symp. on Electrets, (ISE7), (IEEE). 640-644. (C).

47

L. Apekis, P. Pissis, C. Christodoulides, E. Schlosser, A. Schonhals and H.E. Carius, (1991). "Dielectric properties of polyurethane elastomers". In: R. Gerhard-Multhaupt, W. Kunstler, L. Brehmer, R. Danz (eds). Proc. 7th Int. Symp. on Electrets, (ISE7), (IEEE). 651-656. (C).

48

P. Pissis, A. Anagnostopoulou-Konsta, L. Apekis, D. Daoukaki-Diamanti, C. Christodoulides and E.G. Sideris, (1991). "Evidence of glass transition in biological systems from dielectric studies". In: R. Gerhard-Multhaupt, W. Kunstler, L. Brehmer, R. Danz (eds), Proc. 7th Int. Symp. on Electrets, (ISE7), (IEEE). 706-710. (C).

49

L. Apekis, C. Christodoulides, P. Pissis, G. Spathis, E. Kontou and V. Kefalas, (1992). "Dielectric study of polyurethane block copolymers". In: S. A. Paipetis and G. C. Papanicolaou (eds), Phase Interaction in Composite Materials, Proceedings of Comp' 88. (Wallington, Omega Scientific). 483-488. (C).

50

P. Pissis, A. Anagnostopoulou-Konsta, L. Apekis, D. Daoukaki-Diamanti, C. Christodoulides and E. G. Sideris, (1992). "Dielectric studies of glass transitions in biological systems". IEEE Trans. Electr. Insul., 27, 820-825. (J).

51

L. Apekis, P. Pissis, C. Christodoulides, G. Spathis, M. Niaounakis, E. Kontou, E. Schlosser, A. Schonhals and H. Goering, (1992). "Physical and chemical network effects in polyurethane elastomers". Progr. Colloid and Polym. Sci., 90, 144-150. (J).

52

C. Christodoulides, (1993). "Biological Materials". Review article. Chapter 19 of D.R. Vij (ed.), Thermoluminescent Materials. (Prentice Hall, N.J., USA, 1993). pp. 392-410.

53

P. Pissis, D. Daoukaki-Diamanti, L. Apekis and C. Christodoulides, (1994). "The glass transition in confined liquids". J. Phys.: Condens. Matter, 6, L325-328. (J).

54

G. Spathis, M. Niaounakis, E. Kontou, L. Apekis, P. Pissis and C. Christodoulides. (1994). "Morphological changes in segmented polyurethane elastomers by varying the NCO/OH ratio". J. Appl. Polym. Sci., 54, 832-842. (J).

55

L. Apekis, P. Pissis, C. Christodoulides and A. Kanapitsas. (1994). "Dielectric relaxation spectroscopy in blends of polyurethane and styrene-acrylonitrile". In: J. Lewiner, D. Morisseau and C. Alquie, "Proc. 8th Int. Symp. on Electrets (ISE8)". 363-368. (C).

56

P. Pissis, L. Apekis, C. Christodoulides, M. Niaounakis, A. Kyritsis and J. Nedbal. (1996). "Water effects in polyurethane block copolymers". J. Polym. Sci. Polym. Phys. Ed., 34, 1529-1539. (J).

57

V. Peoglos and C. Christodoulides. (2001). "Thermoluminescence, exoelectron emission and electron affinity of a KCl thin film". J. Phys. D: Appl. Phys., 34, 862-7. (J).

58

C. Christodoulides. (2009). "The magnetic field produced at a focus of a current-carrying conductor in the shape of a conic section". Am. J. Phys., 77 (12), 1195-6. DOI: 10.1119/1.3183888. (J). PDF

59

A. Stathopoulos, P. Klonos, A. Kyritsis, P. Pissis, C. Christodoulides, J.C. Rodriguez Hernandez, M. Monleon Pradas and J.L. Gomez Ribelles. (2010). "Water sorption and polymer dynamics in hybrid poly(2-hydroxyethyl-co-ethyl acrylate)/silica hydrogels". European Polymer Journal, 46, 101-11. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2009.10.014. (J). PDF

60

C. Christodoulides. (2010). "The polarization efficiency of the thermal sampling technique in thermally stimulated depolarization current measurements". Physica B, 405, 1374-82. DOI: 10.1016/j.physb.2009.12.003. (J). PDF

University of Reading Reports

1

W.D. Allen and C. Christodoulides: "Gravitational Radiation Experiments at the University of Reading and the Rutherford Laboratory" (University of Reading Report, 1975, pp. 55).

2

C. Christodoulides: "Sensitivity of Gravitational Power Detectors" (University of Reading Report, 1975, pp. 31).

 

  Αρχική Σελίδα Πίσω