29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
και Επιστήμης Υλικών, 22-25 Σεπτεμβρίου 2013, Αθήνα