ΕΓΓΡΑΦΗ


Η εγγραφή καλύπτει το βιβλίο με τις περιλήψεις των παρουσιάσεων του Συνεδρίου, πρόσβαση σε καφέ/αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων του συνεδρίου, πρόσβαση στη δεξίωση υποδοχής και στο επίσημο δείπνο.