ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το 29ο ΠΣΦΣΚ κάλυψε τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
  1. Φωτονική και οπτο-ηλεκτρονική - Ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες, ημιαγωγοί και διατάξεις
  2. Δομικές και μηχανικές ιδιότητες συστημάτων συμπυκνωμένης ύλης
  3. Συστήματα με ισχυρές ηλεκτρονιακές συσχετίσεις, μαγνητισμός και υπεραγωγιμότητα
  4. Φυσική επιφανειών, νανο-υλικών και χαμηλοδιάστατων συστημάτων
  5. Πολυμερή, οργανικά υλικά, βιο-υλικά
  6. Κεραμικά, σύνθετα, ορυκτά και μοντέρνα υλικά

Το Συνέδριο προσκαλεί την κατάθεση περιλήψεων για ομιλίες ή παρουσιάσεις αφίσας (poster) σχετικά με πειραματικές, θεωρητικές, ή υπολογιστικές μελέτες στα παραπάνω θέματα. Όλες οι παρουσιάσεις, οι ερωτήσεις και οι σχετικές συζητήσεις κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου γίνονται στα Αγγλικά.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου (τελευταία ενημέρωση 25/9/2013) εδώ.