ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οργανωτική Επιτροπή του 29ου ΠΣΦΣΚ

Εθνική Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή