ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ


Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει προσκεκλημένες παρουσιάσεις, προφορικές παρουσιάσεις, και παρουσιάσεις αφίσας (poster). Κατά την έναρξη του Συνεδρίου διενεμήθει στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες το Βιβλίο των Περιλήψεων.

Οι περιλήψεις πρέπει είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα και να μην ξεπερνούν τις 2 (δύο) σελίδες Α4, σύμφωνα με το πρότυπο περίληψης που μπορεί να βρεθεί ΕΔΩ.

Τα αρχεία Word με τις περιλήψεις πρέπει να ονομάζονται ως εξής

authorname_I_T_F.doc, όπου