Παραδείγματα γεγονότων WW (four quark)

Όταν και τα δύο W διασπώνται και παράγουν κουάρκ και αντικουάρκ, παίρνουμε γεγονότα με δύο κουάρκ και δύο αντικουάρκ. Επομένως, περιμένουμε τέσσερις πίδακες: WW (four quark)


Παράδειγμα γεγονότος WW (four quark) 1

Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image

Πλάγια όψη όπου έχουν σχεδιαστεί οι κώνοι για τους 4 πίδακες.

Image


Παράδειγμα γεγονότος WW (four quark) 2

Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image


(next event)Κάνε κλικ για να δείς γεγονότα  WW (lepton-neutrino/lepton-neutrino)

(challenge)Πίσω στο κεφάλαιο: "Πώς να ταυτοποιείς γεγονότα που περιέχουν ζευγάρι σωματιδίων W"

(home)Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.