Γεγονότα με "τέσσερα φερμιόνια"

Θυμήσου το διάγραμμα που χρησιμοποιήσαμε για το γεγονός qqg :


Εκτός από την περίπτωση που το φωτόνιο απομακρύνεται και ανιχνεύεται στο ηλεκτρομαγνητικό θερμιδόμετρο, μερικές φορές, το φωτόνιο μπορεί να παράγει επιπλέον ζευγάρι σωματιδίου-αντισωματιδίου. Τέτοια γεγονότα περιέχουν δύο ζευγάρια σωματιδίου-αντισωματιδίου. Για παράγειγμα:

.

Τέτοια γεγονότα ονομάζονται, στη γλώσσα των πειραματικών, γεγονότα "τεσσάρων φερμιονίων". Παρακάτω μπορείς να δεις ένα τέτοιο παράδειγμα με ηλεκτρόνιο-ποζιτρόνιο και μιόνιο-αντιμιόνιο.


Παράδειγμα γεγονότος τεσσάρων φερμιονίων

Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image


(challenge)Πίσω στο κεφάλαιο: Πώς να ταυτοποιείς πιο δύσκολα γεγονότα


(home)Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμεναTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.